Informatie over het stemmen

Stempas niet ontvangen of kwijt

Heeft u op 6 maart nog geen stempas ontvangen of bent u hem kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan digitaal, schriftelijk of persoonlijk op het gemeentehuis.

Wanneer krijg ik mijn stempas?

U krijgt tussen 25 februari en 2 maart 2019 uw stempas. De kandidatenlijsten voor de verkiezingen krijgt u een week later op donderdag 7 maart 2019. Op de kandidatenlijsten staan ook alle stemlokalen.

Schriftelijk aanvragen

Vanaf 6 maart 2019 kunt u per post een nieuwe stempas aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar de gemeente. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 op het gemeentehuis zijn.

Persoonlijk aanvragen

U kunt tot dinsdag 19 maart 2019 om 12.00 uur persoonlijk in het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee! U moet hiervoor een afspraak maken.

Stemlokalen

Op uw stempas staat het stemlokaal dat het dichtst bij u in de buurt is. U mag ook stemmen in een ander stembureau in de gemeente Horst aan de Maas. Alle stemlokalen in Horst aan de Maas staan op waarismijnstemlokaal.nl.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente in Limburg stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt van een kiezerspas digitaal, schriftelijk of persoonlijk aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

Vanaf 6 maart 2019 kunt u per post een kiezerspas aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar de gemeente. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 op het gemeentehuis zijn.

Persoonlijk aanvragen

U kunt tot dinsdag 19 maart 2019 om 12.00 uur persoonlijk in het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee! U moet hiervoor een afspraak maken.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u op 20 maart niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U moet hiervoor iemand machtigen. Dit heet ‘stemmen bij volmacht’.

Een kiezer moet een volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag dit maximaal voor 2 andere kiezers doen.

Onderhandse volmacht

Wilt u een andere kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas machtigen om voor u te stemmen? Dan geeft u een ‘onderhandse volmacht’. Dit kan tot en met de dag van de verkiezingen.

  • Vul de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die voor u gaat stemmen zetten allebei een handtekening op de achterkant van uw stempas.
  • U geeft degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw identeitsbewijs mee.

Maak uw burgerservicenummer (bsn) onleesbaar op de kopie. Hiermee voorkomt u identiteitsfraude. Uw handtekening en persoonsgegevens moeten leesbaar zijn.

Schriftelijke volmacht

Wilt u een andere kiezer uit de provincie Limburg machtigen of bent u bijvoorbeeld al met vakantie voordat u de stempas ontvangt? Of heeft u geen geldig identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen)? Dan geeft u een ‘schriftelijke volmacht’.

  • Vul het formulier ‘schriftelijk aanvragen volmacht’ in. Doe dit samen met degene die voor u gaat stemmen.
  • U stuurt het formulier naar de gemeente. Het formulier moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 bij de gemeente zijn.
  • Degene die voor u gaat stemmen krijgt van de gemeente per post een ‘volmachtbewijs’. U hoeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Identiteitsbewijs kwijt of verlopen

U moet op het stembureau uw stempas en een geldig identiteitsbewijs laten zien. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Voor de verkiezingen op 20 maart betekent dit dat op uw identiteitsbewijs er bij ‘geldig tot’ 21 maart 2014 of een latere datum moet staan.

Identiteitsbewijs kwijt, wat nu?

U moet aangifte doen van de vermissing bij de gemeente. U krijgt dan een kopie van de verklaring van vermissing. Neem de kopie mee naar het stembureau samen met een document waarop uw naam en een foto staat, bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart.

Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Dan kunt u ook een schriftelijke volmacht geven aan iemand anders.