Informatie over het stemmen

Stempas

U krijgt op 3 of 4 mei 2019 uw stempas. Heeft u op 6 mei 2019 nog geen stempas ontvangen of bent u hem kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan digitaal, schriftelijk of persoonlijk op het gemeentehuis.

Stemlokalen

Op uw stempas staat het stemlokaal dat het dichtst bij u in de buurt is. U mag ook stemmen in een ander stembureau in de gemeente Horst aan de Maas. Alle stemlokalen in Horst aan de Maas zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. U vindt alle stemlokalen op waarismijnstemlokaal.nl en op de kandidatenlijst die u thuis krijgt.

Het stembureau bij OJC Niks in Horst is verhuisd naar Basisschool De Doolgaard, ingang 't Veldje.

Kandidatenlijsten

U krijgt op donderdag 9 mei 2019 de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. Op de kandidatenlijsten staan ook alle stemlokalen in de gemeente Horst aan de Maas.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt van een kiezerspas digitaal, schriftelijk of persoonlijk aanvragen.

U kunt tot en met maandag 20 mei 2019 digitaal een kiezerspas aanvragen.

Digitaal aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar de gemeente. Het formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 op het gemeentehuis zijn.

Persoonlijk aanvragen

U kunt tot woensdag 22 mei 2019 om 12.00 uur persoonlijk in het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee! U moet hiervoor een afspraak maken.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u op 23 mei niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U moet hiervoor iemand machtigen. Dit heet ‘stemmen bij volmacht’.

Een kiezer moet een volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag dit maximaal voor 2 andere kiezers doen.

Onderhandse volmacht

Wilt u een andere kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas machtigen om voor u te stemmen? Dan geeft u een ‘onderhandse volmacht’. Dit kan tot en met de dag van de verkiezingen.

  • Vul de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die voor u gaat stemmen zetten allebei een handtekening op de achterkant van uw stempas.
  • U geeft degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Maak uw burgerservicenummer (bsn) onleesbaar op de kopie. Hiermee voorkomt u identiteitsfraude. Uw handtekening en persoonsgegevens moeten leesbaar zijn.

Schriftelijke volmacht

Wilt u een andere kiezer uit Nederland machtigen of bent u bijvoorbeeld al met vakantie voordat u de stempas ontvangt? Of heeft u geen geldig identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen)? Dan geeft u een ‘schriftelijke volmacht’.

  • Vul het formulier ‘schriftelijk aanvragen volmacht’ in. Doe dit samen met degene die voor u gaat stemmen.
  • U stuurt het formulier naar de gemeente. Het formulier moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 bij de gemeente zijn.
  • Degene die voor u gaat stemmen krijgt van de gemeente per post een ‘volmachtbewijs’. U hoeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Identiteitsbewijs kwijt of verlopen

U moet op het stembureau uw stempas en een geldig identiteitsbewijs laten zien. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Voor de verkiezingen op 20 maart betekent dit dat op uw identiteitsbewijs er bij ‘geldig tot’ 24 mei 2014 of een latere datum moet staan.

Identiteitsbewijs kwijt, wat nu?

U moet aangifte doen van de vermissing bij de gemeente. U krijgt dan een kopie van de verklaring van vermissing. Neem de kopie mee naar het stembureau samen met een document waarop uw naam en een foto staat, bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart.

Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Dan kunt u ook een schriftelijke volmacht geven aan iemand anders.