Hulp voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voorwaarden

 • U bent zelfstandig ondernemer
 • U woont in de gemeente Horst aan de Maas
 • Uw bedrijf is in Nederland, een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland gevestigd
 • U heeft uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbaar handelsregister als uw bedrijf in een ander EU-land is gevestigd
 • U werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep
 • U voldoet aan alle eisen en verplichtingen voor uw bedrijf en u heeft de noodzakelijke vergunningen
 • Voor inkomensondersteuning: u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Voor een lening bedrijfskapitaal: u bent 18 jaar of ouder
 • Uw gezinsinkomen is minder dan het sociaal minimum

Op krijgiktozo.nl kunt u snel zien of u Tozo kunt aanvragen.

We controleren achteraf of u terecht gebruikmaakt van de regeling. Als dat niet zo is, dan moet u het geld terugbetalen en krijgt u een boete.

Partner ook zelfstandig ondernemer

Zijn u en uw partner beiden zelfstandig ondernemer? Dan kan slechts 1 van u beiden een aanvraag indienen. 

Aanvragen

U vraagt Tozo schriftelijk aan. U kunt het formulier downloaden en op uw computer opslaan. 

Nodig

 • Een kopie of foto van uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • Uw KVK-nummer
 • Laatste bankafschrift van de rekening waarop u het geld wilt ontvangen (download een bankafschrift of maak een foto van het papieren bankafschrift)
 • Als u dat heeft: een recente jaarrekening
 • Bewijzen van andere inkomens als u die heeft (bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, onderhuur of verhuur van uw woning)
 • Eventuele andere bewijzen waaruit blijkt dat u inkomensondersteuning nodig heeft

Extra meesturen voor lening bedrijfskapitaal

 • Schrijf in een bijlage waarom u geld nodig heeft. Toon daarin aan dat u een tekort aan liquide middelen heeft.
 • Geef aan welke invloed de coronacrisis heeft op uw inkomsten
 • Geef in een overzicht aan welke zakelijke verplichtingen u heeft, inclusief het bedrag. Let op; het gaat alleen om zakelijke lasten als bijvoorbeeld rekeningen, rente- en aflossingsverplichtingen, huur van een pand, leasekosten, etc. Privélasten mag u niet meerekenen.
 • Geef aan welke financiële middelen u - zakelijk óf privé - heeft om (een deel van) deze lasten te financieren. Het gaat om vermogen van uzelf. De gemeente kan hier aanvullende bewijsstukken voor vragen. Heeft u een partner met vermogen? U hoeft het vermogen van uw partner niet te gebruiken voor noodzakelijke betalingen voor uw bedrijf. 

U krijgt binnen 4 weken bericht. We doen ons uiterste best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen en u eerder een bericht te sturen.

Inkomensondersteuning

U kunt inkomensondersteuning krijgen als u denkt dat u door de coronacrisis minder inkomen hebt dan het sociaal minimum. U krijgt dan tot uiterlijk 31 augustus 2020 een aanvulling van uw inkomen tot het sociaal minimum. De aanvulling is een gift en hoeft u niet terug te betalen.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen. Het telt ook mee voor het inkomen waarmee de overheid bepaalt of u een inkomensafhankelijke toeslag kunt krijgen. U moet dit inkomen dus opgeven bij uw belastingaangifte over het jaar 2020. Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u deze regeling niet gebruikt.

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Misschien betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u deze regeling niet gebruikt.

Lening bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft. U kunt maximaal €10.157 euro lenen met een rente van 2%. U krijgt het geld binnen 4 weken. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. U hoeft tot januari 2021 nog niets af te lossen.

Eerder lening aangevraagd

Heeft u al eerder een lening gevraagd en gekregen? En wilt u weer een lening aanvragen? Dit kan alleen als u eerder niet meer dan €10.157 heeft aangevraagd. U kunt dan een nieuwe aanvraag doen waarmee u de 1e lening aanvult tot maximaal €10.157. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

Wijzigen, afmelden en vragen

Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld omdat u  weer (gedeeltelijk) gestart bent met uw bedrijf of omdat uw inkomen hoger is dan u eerst had doorgegeven? Of heeft u weer genoeg inkomen en wilt u zich afmelden voor Tozo?

Stuur een brief of e-mail naar de gemeente. Zet daarin:

 • uw afmelding of wijziging
 • de datum waarop de afmelding of wijziging ingaat
 • uw naam, adres en geboortedatum

E-mail: tozo@horstaandemaas.nl

Stuur uw brief naar gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. Tozo, Postbus 6005, 5960 AA Horst. Of doe uw brief in de brievenbus bij de gemeente. 

Vragen

Stuur een e-mail: tozo@horstaandemaas.nl

Bel ons: (077) 477 9777