Hulp voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voorwaarden

 • U bent zelfstandig ondernemer
 • U woont in de gemeente Horst aan de Maas
 • Uw bedrijf is in Nederland, een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland gevestigd
 • U bent met uw bedrijf gestart voor 17 maart 2020, 18.45 uur, en u heeft uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbaar handelsregister als uw bedrijf in een ander EU-land is gevestigd
 • U werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep. Dit is 1.225 uur per jaar.
 • U voldoet aan alle eisen en verplichtingen voor uw bedrijf en u heeft de noodzakelijke vergunningen
 • Voor inkomensondersteuning: u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Voor een lening bedrijfskapitaal: u bent 18 jaar of ouder
 • Uw gezinsinkomen is door de coronacrisis minder dan het sociaal minimum

U kunt Tozo aanvragen vanaf de 1e dag van de maand waarin de aanvraag instuurt, de maand ervoor of de maand erna. Stuurt u bijvoorbeeld een aanvraag op 15 mei 2021 in, dan kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 april 2021, vanaf 1 mei 2021 of vanaf 1 juni 2021.

We controleren achteraf of u terecht gebruikmaakt van de regeling. Als dat niet zo is, dan moet u het geld terugbetalen en krijgt u een boete.

Partner ook zelfstandig ondernemer

Zijn u en uw partner beiden zelfstandig ondernemer? Dan kan slechts 1 van u beiden een aanvraag indienen. 

Aanvragen

U vraagt Tozo schriftelijk aan. U kunt het formulier downloaden en op uw computer opslaan. Op het aanvraagformulier staat meer informatie over Tozo. U kunt met dit formulier Tozo aanvragen tot en met 30 juni 2021. 

Tozo aanvragen (pdf, 560.93 KB)

Reactie

U krijgt binnen 4 weken bericht. We doen ons uiterste best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen en u eerder een bericht te sturen.

Meer informatie over de Tozo-regeling

Inkomensondersteuning

U kunt inkomensondersteuning krijgen als u denkt dat u door de coronacrisis minder inkomen hebt dan het sociaal minimum. U krijgt dan tot uiterlijk 31 maart 2021 een aanvulling van uw inkomen tot het sociaal minimum. De aanvulling is een gift en hoeft u niet terug te betalen.

Nieuwe toekomst

Vanaf 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase krijgt u hulp om u voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Die toekomst kan als zelfstandig ondernemer zijn, maar ook als werknemer in loondienst. Wilt u nu al aan de slag? Neem contact op met het Adviesteam van de Kamer van Koophandel, bel op (0800) 2117

Lening bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft. U kunt maximaal €10.157 euro lenen met een rente van 2%. U krijgt het geld binnen 4 weken. De maximale looptijd van de lening is 3,5 jaar. U hoeft tot juli 2021 nog niets af te lossen en ook geen rente te betalen.

Eerder lening aangevraagd

Heeft u al eerder een lening gevraagd en gekregen? En wilt u weer een lening aanvragen? Dit kan alleen als u eerder niet meer dan €10.157 heeft aangevraagd. U kunt dan een nieuwe aanvraag doen waarmee u de 1e lening aanvult tot maximaal €10.157. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier Tozo. 

Jaaropgave 2020

U krijgt de jaaropgave Tozo uiterlijk 1 maart 2021.

Heeft u een partner? Dan krijgt u allebei een jaaropgave. Dit is omdat u volgens de wet allebei een deel van deze uitkering ontvangt, ook als uw partner niet bij uw bedrijf betrokken is. U moet de uitkering ook allebei opgeven bij de belastingaangifte. Kijk voor meer informatie in de brief met het besluit van de gemeente over uw uitkering (beschikking).

Wijzigen, afmelden en vragen

Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld omdat u  weer (gedeeltelijk) gestart bent met uw bedrijf of omdat uw inkomen hoger is dan u eerst had doorgegeven? Of heeft u weer genoeg inkomen en wilt u zich afmelden voor Tozo?

Stuur een brief of e-mail naar de gemeente. Zet daarin:

 • uw afmelding of wijziging
 • de datum waarop de afmelding of wijziging ingaat
 • uw naam, adres en geboortedatum

E-mail: tozo@horstaandemaas.nl

Stuur uw brief naar gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. Tozo, Postbus 6005, 5960 AA Horst. Of doe uw brief in de brievenbus bij de gemeente. 

Vragen

Stuur een e-mail: tozo@horstaandemaas.nl

Bel ons: (077) 477 9777