Hulp voor zelfstandig ondernemers

Bent u als zelfstandig ondernemer getroffen door de maatregelen rondom de coronacrisis? Dan kunt u extra ondersteuning krijgen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo, onderdeel Bbz)

Heeft u als zelfstandig ondernemer tijdelijk (bijna) geen inkomen door de coronacrisis? Of heeft u extra geld nodig om lopende kosten voor uw bedrijf te betalen? Met de Tozo kunt u tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen of een lening voor bedrijfskapitaal.

Voor wie    

De Tozo is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. We controleren achteraf of u terecht gebruikmaakt van de regeling. Als dat niet zo is, dan moet u het geld terugbetalen en krijgt u een boete.

U kunt alleen Tozo aanvragen als u zelfstandig ondernemer bent. U moet de aanvraag persoonlijk invullen. Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts 1 van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Horst aan de Maas.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • U heeft uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U voldoet aan alle eisen en verplichtingen voor uw bedrijf en u heeft de noodzakelijke vergunningen.  

Aanvragen

Veel ondernemers hebben hulp nodig. Heeft u nog niet direct financiële hulp nodig? Dan kunt u de aanvraag ook later indienen. De regeling geldt in ieder geval tot 1 juni 2020. De aanvraag geldt altijd voor 3 maanden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart voor iedereen die hem aanvraagt en er recht op heeft.

Wat heeft u nodig?

 • Uw DigiD
 • Uw KVK-nummer
 • Laatste bankafschrift van de rekening waarop u het geld wilt ontvangen (download een bankafschrift of maak een foto van het papieren bankafschrift)
 • Als u dat heeft: een recente jaarrekening
 • Bewijzen van andere inkomens als u die heeft (bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, onderhuur of verhuur van uw woning)
 • Eventuele andere bewijzen waaruit blijkt dat u inkomensondersteuning nodig heeft
 • Als u een lening bedrijfskapitaal aan wilt vragen: schrijf in een Word-bestand waarom u geld nodig heeft. Toon daarin aan dat u een tekort aan liquide middelen heeft. Dit kunt u doen door inzicht te geven in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten. Geef ook aan of u zakelijk of privé vermogen heeft dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te financieren. De gemeente kan hier aanvullende bewijsstukken voor vragen. Het gaat om vermogen van uzelf. Heeft u een partner met vermogen? U hoeft het vermogen van uw partner niet te gebruiken voor noodzakelijke betalingen voor uw bedrijf. 

Aanvragen Tozo (DigiD)

U krijgt binnen 4 weken bericht. We doen ons uiterste best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen en u eerder een bericht te sturen.

Inkomensondersteuning 

U kunt inkomensondersteuning krijgen als u denkt dat u door de coronacrisis de komende 3 maanden minder inkomen hebt dan het sociaal minimum. U krijgt dan voor maximaal 3 maanden een aanvulling van uw inkomen tot het sociaal minimum. De aanvulling is een gift en hoeft u niet terug te betalen.

Sociaal minimum

 • Gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32
  • van 18 tot 21 jaar € 259,78

De regeling geldt voorlopig tot 1 juni 2020.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Lening bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft. U kunt maximaal €10.157 euro lenen met een rente van 2%. U krijgt het geld binnen 4 weken. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. U hoeft tot januari 2021 nog niets af te lossen.

Vragen

Heeft u vragen? Stel uw vraag aan het Ondernemersloket

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Vraag TOGS aan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)