Horst aan de Maas maakt vaart met valpreventie ouderen

27 december 2022
Algemeen
Start van de campagne over valpreventie.

Onlangs startte het valpreventieprogramma ‘Stevig Staan’ voor ouderen in zeven Noord-Limburgse gemeenten, waaronder Horst aan de Maas. Het is urgent dat de regio vaart maakt met valpreventie omdat 40% van de 70-plussers minimaal één keer per jaar valt; driemaal vaker dan gemiddeld in Nederland. In Horst aan de Maas hebben 2.710 inwoners boven 65 jaar een verhoogd valrisico (prognose voor 2025, bron: Veiligheid.NL)

Inzet preventie in Horst aan de Maas verbeteren

Vorig jaar kwamen in Nederland 5.400 mensen door een ongelukkige val om het leven, bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden (bron: CBS). Naar verwachting stijgt het aantal valincidenten de komende jaren met 40%. Landelijk neemt de aandacht voor het voorkomen van valpartijen onder ouderen toe. De cijfers laten zien dat preventieve maatregelen echt helpen. Lokaal en kleinschalig worden geregeld programma’s aangeboden, maar er is behoefte aan effectievere samenwerking en schaalvergroting. Daarom start ‘Stevig Staan’, het eerste valpreventieprogramma in Nederland dat de komende vijf jaar, 7.000 ouderen uit de regio screent op valrisico en mobiliteit.

Aanmelden voor ondersteuning op maat

Van de 70-plussers met verhoogd valrisico in de regio ontvangen 2.500 mensen een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Het programma bestaat uit een informatiebijeenkomst, persoonlijk advies over vallen en een beweegcursus op maat. Hierin wordt gewerkt aan spierkracht, coördinatie en balans waardoor het risico op vallen afneemt. Het resultaat? Minder valincidenten, opnames bij de spoedeisende hulp, verbetering in balans en spierkracht en minder afhankelijkheid van thuiszorg. Wethouder Roy Bouten. “Uniek aan deze integrale aanpak zijn de schaalgrootte en intensieve krachtenbundeling…”