Horst aan de Maas helpt duurzame inwonerinitiatieven verder

5 Feb 2019
Duurzaamheid
Het college van B&W wil tijdens het European Green Leaf jaar in 2019 inwonerinitiatieven gericht op duurzaamheid financieel ondersteunen en roept daarom inwoners op om hun duurzame ideeën te delen.

Een deel van het European Green Leaf Award prijzengeld wordt beschikbaar gesteld ter ondersteuning van inwonerinitiatieven gericht op duurzaamheid.

Duurzame ideeën

Dit jaar wordt aangegrepen als hét moment om inwoners met duurzame ideeën een duwtje in de rug te geven. “Het prijzengeld willen we zo veel mogelijk terug laten vloeien in de gemeenschap, door het ondersteunen van inwonerinitiatieven gericht op duurzaamheid en het aanhaken op en organiseren van evenementen”, aldus wethouder duurzaamheid Thijs Kuipers.

Eén van de inwonerinitiatieven waar geld voor is gereserveerd, is EnergieKronenberg. Dit is een initiatief waarbij inwoners van het dorp aan de slag gaan om Kronenberg energieneutraal te krijgen in 2030. Dit soort duurzame inwonerinitiatieven is één van de redenen waarom Horst aan de Maas de Green Leaf award gewonnen heeft. Behalve duurzame energie is de gemeente ook op zoek naar duurzame initiatieven rond thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit & natuur, duurzame voeding/consumptie/recreatie en lucht-, geluid-, en bodemkwaliteit. Heeft u een leuk idee voor een initiatief wat de betrokkenheid van inwoners bij duurzaamheid vergroot of bent u hier al mee bezig? Voor meer informatie over een financiële ondersteuning van maximaal € 5000,- bij duurzame inwonerinitiatieven kunt u contact opnemen met de gemeente Horst aan de Maas.

Programma European Green Leaf 2019

Het college heeft ingestemd met het programma van evenementen en activiteiten waaraan de European Green Leaf Award 2019 gekoppeld wordt. Hierbij is ook verbinding gezocht met evenementen in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas, zoals Donker Horst en daarnaast ook het OLS 2019.

Horst aan de Maas mag zichzelf in 2019 European Greef Leaf winnaar noemen, omdat onze gemeente uitzonderlijk heeft gepresteerd op het gebied van duurzaamheid. Kenmerkend voor Horst aan de Maas was volgens de jury de grote rol die inwoners krijgen én nemen bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid.