Horst aan de Maas blijft samenleving ondersteunen tijdens coronacrisis

22 dec 2020
Biljetten van 20 en 5 euro, euromunten en een stukje van een rekenmachine
Ook voor 2021 heeft het college van B en W aanvullende steunmaatregelen vastgesteld in verband met de coronapandemie. Zo komt er een aanjaagfonds voor de winkelcentra in Horst aan de Maas en wordt de start van de aflossing van de verstrekte Tozo-leningen uitgesteld. Ook wordt geen belasting geheven voor terrassen, zolang deze wegens corona verplicht gesloten zijn. Daarnaast is het college in gesprek met verenigingen en stichtingen. Samen bekijken ze welke effecten corona heeft op het verenigingsleven en hoe de gemeente kan ondersteunen.

Aanjaagfonds winkelcentra

De gemeente Horst aan de Maas gaat ondernemers die willen investeren in de 3 winkelcentra van Horst aan de Maas - Grubbenvorst, Horst en Sevenum - daarbij ondersteunen. Dat doet ze door middel van een aanjaagfonds. Dit is een van de uitkomsten van de gesprekken van het college met ondernemers in de afgelopen periode. De ondernemers (ook toekomstige ondernemers) en overige partijen in deze winkelcentra kunnen een beroep doen op dit fonds. Om te investeren in de winkelpanden en om nieuwe activiteiten op te pakken. Er wordt subsidie verleend om ondernemerschap in deze centra te stimuleren en zo de aantrekkelijkheid van de winkelcentra te behouden en mogelijke leegstand tegen te gaan. Het beschikbare budget in het fonds is in totaal € 75.000 voor een periode van 6 maanden.

Uitstel van aflossing Tozo-leningen

Daarnaast voert de gemeente sinds afgelopen maart de Tozo-regeling uit. Tozo staat voor Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers. De regeling is bedoeld om ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen financieel te ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondernemers die door de maatregelen flink minder inkomsten hebben of hun bedrijf zelfs helemaal hebben moeten sluiten, zoals de horeca of ondernemers in de evenementenbranche. Onderdeel van de Tozo-regeling is dat ondernemers een lening kunnen aanvragen. In Horst aan de Maas hebben 42 bedrijven dat gedaan. Vanaf 1 januari 2021 zouden zij moeten starten met het aflossen van die lening. Het college van B en W heeft besloten de ondernemers in de gemeente niet nu al te belasten met een terugbetalingsverplichting en hen uitstel van betaling te verlenen.

Tijdelijk geen precarioheffing

Eerder dit jaar nam de gemeente Horst aan de Maas al een aantal tijdelijke financiële maatregelen om inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen te helpen tijdens deze coronacrisis. Zo besloot het college dit voorjaar om geen belasting te heffen voor terrassen (precarioheffing), zolang die vanwege corona gesloten moesten blijven. Dat geldt ook voor de huidige lockdown.

In gesprek met verenigingen

Ten slotte voert de gemeente gesprekken met verenigingen en stichtingen over hun toekomst. Samen bekijken ze welke effecten corona heeft op het verenigingsleven, en waar en hoe de gemeente kan ondersteunen. Tijdens de eerste lockdown werden bijvoorbeeld de huren niet geïnd voor de gemeentelijke accommodaties die verplicht gesloten moesten blijven vanwege corona.