Hoorzitting 21 mei 2024

Gemeentehuis
21 mei 2024 - 21 mei 2024
Agenda gemeente

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 21 mei 2024 bij elkaar voor de volgende hoorzittingen:

Hoorzitting om 18.30 uur

Bezwaarschrift tegen het buiten behandeling  stellen van een omgevingsvergunning bouwen van bedrijfswoning  aan de Sevenumseweg wegens niet aanleveren gevraagde gegevens.

Hoorzitting om 19.00 uur

Bezwaarschrift tegen het buiten behandeling stellen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw woning aan Akkerweg wegens niet aanleveren van gevraagde gegevens.

Hoorzitting om 19.30 uur

Bezwaarschrift tegen de hoogte van de toegekende subsidie c.q. de indeling van het evenement in de categorie “kleine evenementen”.


De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang). 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de commissie, mevr. A. Schatorje, door te bellen naar 077 - 477 97 77.