Hoorzitting 20 februari 2024

Gemeentehuis
20 februari 2024 - 20 februari 2024
Agenda gemeente

Hoorzitting van de commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten.

Hoorzitting om 18.30 uur

Bezwaarschriften (2) tegen de verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van een overkapping op een perceel aan de  Hazenhorstweg in Sevenum.

Hoorzitting om 19.15 uur

Bezwaar tegen de intrekking van een last onder dwangsom perceel aan de Hazenhorstweg  in Sevenum.

De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 477 97 77.