Groen licht voor woningbouwplan Sevenum

1 jul 2019
Wethouder Vostermans tekent overeenkomst met Bouwmij Janssen over vervolg bouwplan Korenhuys Sevenum
Op 25 juni tekende wethouder Bob Vostermans namens de gemeente een overeenkomst met Bouwmij Janssen BV uit Venray over de ontwikkeling van de tweede fase van woningbouwplan Korenhuys in Sevenum.

Het betreft het woningbouwplan tussen de Staarterstraat en de Beatrixstraat in Sevenum. De eerste fase van het plan is 2013/2014 uitgevoerd en momenteel zijn daarvan de laatste woningen in aanbouw.

Goed wonen voor iedereen

Gemeente Horst aan de Maas streeft naar Goed wonen voor iedereen. Dat betekent een woningaanbod dat aansluit op de vraag van onze huidige en toekomstige inwoners. Maar ook een woningaanbod dat de mogelijkheid biedt om een gewenste wooncarrière te maken: van starterswoning – naar gezinswoning – naar levensloopbestendige woning. Met het in ontwikkeling brengen van de tweede fase van plan Korenhuys werkt de gemeente aan deze ambities. In Sevenum is er nog voldoende nieuwbouwbehoefte voor de komende jaren. Met deze ontwikkeling wordt de mogelijkheid geboden om een 20-tal woningen toe te voegen. Bij het uitwerken van het plan wordt gestreefd om alle woningtypen te bedienen. Denk aan levensloopbestendig, starterswoningen, vrije sector kavels en twee-onder-een-kapwoningen.

Daarnaast zijn we met zorgverlener PSW en de bouwaannemer Bouwmij Janssen in overleg over de inpassing van een woonbegeleidingscentrum in het plan Korenhuys. PSW is al geruime tijd op zoek naar een locatie in Sevenum voor mensen met een verstandelijke beperking. Het centrum zou plek moeten bieden aan 8 volwassenen met een ernstig meervoudige beperking en 16 volwassenen met een matige verstandelijke beperking. Waarbij elke cliënt een eigen kamer of studio heeft. PSW is in Sevenum al geen onbekende meer. Sinds enkele jaren is een activiteitencentrum gevestigd aan de Mgr. Verstraelenstraat, het zou een mooie aanvulling zijn als het op loopafstand van een woonbegeleidingscentrum ligt.

Uitvoering medio 2020

Komend jaar wordt gebruikt voor de verdere planuitwerking en onderzoeken om te komen tot een bestemmingsplanwijziging van de locatie. Daadwerkelijke uitvoering en kaveluitgifte staat gepland voor medio 2020. Eind van het jaar wordt een bijeenkomst gehouden voor omwonenden van de tweede fase van dit bouwplan.