Gezamenlijk onderzoek naar economische omvang paardensector

17 nov 2021
Paard in een stal
De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray willen samen met de stichting Limburg Paardensport antwoord op de vraag wat de economische omvang van de paardensector in de drie gemeenten is. Wat is de toegevoegde waarde van deze sector? Een onderzoek naar deze vraag start nu. Het onderzoek wordt begin 2022 afgerond.

De paardensector is van oudsher stevig verankerd in deze drie gemeenten en heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Doel van het onderzoek is om in beeld te brengen welke economische spin-off de paardensector heeft. Niet alleen in de paardensector zelf, maar ook in andere sectoren. Zo wordt ook bekeken op welke manier de paardensector optimaal kan bijdragen aan de (economische) ontwikkeling van de gemeenten.

Mulier Instituut

De gemeenten hebben het Mulier instituut opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek start in oktober 2021 en sluit aan bij eerder onderzoek van het Mulier Instituut naar de paardensport in Limburg. Een analyse van bestaande data, een literatuurstudie, een online en telefonische enquête én interviews maken deel uit van het onderzoek. De resultaten worden in februari 2022 opgeleverd.