Gemeentelijke accommodaties goed onderhouden

29 apr 2021
Voetbalveld
De gemeente Horst aan de Maas zorgt voor accommodaties waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen actief kunnen zijn. Denk aan sportvelden, sportzalen en gemeenschapshuizen. Uit de laatste onderhoudsinspectie blijkt dat de accommodaties over het algemeen goed onderhouden zijn. De gemeente blijft daarin investeren.

Onderhoud op orde

De gemeente beheert maar liefst 65 accommodaties zoals sportzalen, sportvelden en gemeenschapshuizen. Daarnaast heeft de gemeente vele kunstwerken, kruisen, kapellen en dergelijke in beheer. De accommodaties worden vooral gebruikt door verenigingen en stichtingen voor hun activiteiten. De gebouwen en velden worden onderhouden door de gemeente of door verenigingen die daar dan een vergoeding voor krijgen. Uit de inspectie van het gemeentelijke vastgoed blijkt dat de gebouwen en sportvelden over het algemeen goed zijn onderhouden. Daar waar onderhoud gepland staat gaat/is de gemeente met verenigingen in gesprek over de uitvoering.

Vervanging kunstgrasvelden in Sevenum en Horst

Het college vraagt de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor een aantal renovatieprojecten in 2021, onder andere voor de geplande vervanging van de kunstgrasvelden van voetbalverenigingen Sparta’18 in Sevenum en RKSV Wittenhorst in Horst. De planning is erop gericht dat deze clubs aan het begin van het nieuwe seizoen – na de zomervakantie 2021 – op de nieuwe velden kunnen sporten.

De gemeenteraad bespreekt de resultaten van de onderhoudsinspectie en het besluit om geld beschikbaar te stellen voor renovatie in haar vergadering van 1 juni 2021.