Gemeente koopt nieuwe locatie aan voor Onze Loods

14 mei 2024
Algemeen

De gemeente Horst aan de Maas zet zich in voor een gelukkig en gezond bestaan voor alle inwoners. Om er aan bij te dragen dat iedereen kan meedoen, wordt Onze Loods in Horst uitgebreid en voor langere tijd voortgezet op een nieuwe locatie. Het college stelt daartoe aan de gemeenteraad voor de locaties Doolgaardstraat 6-8 en 10b aan te kopen en voor deze locaties in samenspraak met de omgeving tot een plan te komen. Daarvoor vragen zij de raad €2.837.000 aan investeringskrediet.

Wethouder Roy Bouten: “We bouwen een meedoenfabriek voor inwoners waarvoor meedoen niet vanzelfsprekend is. Zodat iedereen mee kan doen op een passende en waardevolle manier, zo dichtbij thuis als mogelijk. De huidige Onze Loods is een groot succes, met ruim 200 unieke bezoekers per week, dat we uit willen breiden. Bijvoorbeeld door de aansluiting van het onderwijs. Daarnaast is dit een unieke kans om een prominente locatie in het centrum van Horst om te vormen tot een fantastische locatie waar mensen meedoen en elkaar ontmoeten.”

Scenario’s

Er zijn verschillende scenario’s om Onze Loods een plek te geven op de locatie Doolgaardstraat. Daarom start de gemeente, na instemming van de gemeenteraad in juni, met een onderzoek waarin in ieder geval drie scenario’s voorliggen: 1) verbouw van de locatie, 2) nieuwsbouw voor Onze Loods en 3) gecombineerde nieuwbouw, waarin er naast Onze Loods ook ruimte is voor woningen. De gemeente gaat deze scenario’s samen met de partners van Onze Loods en omwonenden uitwerken. Een voorstel met de uitgewerkte scenario’s voor de nieuwe locatie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Onze Loods

Onze Loods biedt kansen voor inclusieve werkgelegenheid en sociale integratie. Er worden activiteiten zoals een inloop, dagbesteding, het leren van de Nederlandse taal en (beschut) werk in de nabijheid van inwoners georganiseerd. Ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen staan voorop. Op dit moment weten per week 270 unieke bezoekers Onze Loods te vinden. Dat kunnen er dadelijk in de nieuwe Onze Loods nog veel meer worden.