Gemeente investeert in stationsomgeving

27 dec 2019
Logo Horst aan de Maas
Het college van de gemeente Horst aan de Maas stelt de gemeenteraad voor geld beschikbaar te stellen voor de stationsomgeving. Met een gemeentelijke investering van €1,3 miljoen kan alsnog de zeer gewenste fiets- en voetgangerstunnel in dat gebied gerealiseerd worden.

Het project richt zich naast het veiliger inrichten van de spoorwegovergang op het totaal opwaarderen van de stationsomgeving. Wethouder Eric Beurskens: ‘Ik ben blij dat we eindelijk werk kunnen maken van een meer verkeersveilige oplossing. Ook passen we de stationsomgeving aan aan het huidige gebruik, want station Horst-Sevenum wordt steeds belangrijker voor de regionale reiziger.

Inrichting

Met de terugkeer van de fiets- en voetgangerstunnel is het definitieve ontwerp voor de stationsomgeving bij station Horst-Sevenum klaar. Voor dit ontwerp is onder andere gebruik gemaakt van de input uit informatieavonden met de omgeving in eerdere jaren. De stationsomgeving wordt veiliger door de aanleg van een rotonde, een fietstunnel en een nieuwe weg van en naar het station. Het ontwerp leidt ook tot een duurzamere stationsomgeving. Bijvoorbeeld door hergebruik van materialen en bestaande infrastructuur, toevoegen van ‘groen’ (waardoor de biodiversiteit wordt versterkt) en het gebruik van LED-verlichting. Daarnaast wordt het aantal parkeerplaatsen met ruim 200 plaatsen uitgebreid.

Kosten

De gemeente werkt in dit project samen met de provincie Limburg, NS Vastgoed en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle partijen betalen mee. De bijdrage van het ministerie is echter lager dan verwacht. Zo draagt de rijksoverheid niet bij aan de fietstunnel. Bovendien zijn de bouwkosten in de afgelopen jaren gestegen. Ten slotte wordt de fietstunnel om technische redenen op een andere plek aangelegd. De totale projectkosten bedragen komen daarmee op €7,4 miljoen. De andere partners in dit project betalen samen ruim €4,4 miljoen. In 2018 heeft de raad reeds €1,7 miljoen aan voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. Het college stelt nu de raad voor het resterend benodigd budget van  €1,3 miljoen bij te dragen.

Het plan wordt 21 januari 2020 besproken in de gemeenteraad. Bij een positief besluit van de gemeenteraad wordt het plan komend voorjaar gepresenteerd aan omwonenden en andere belanghebbenden. Eerste fase van de herinrichting is de uitbreiding van het auto parkeren. Deze fase wordt door NS Vastgoed gerealiseerd en start in 2020.