Geen hondenbelasting, wel regels

28 juli 2022
Algemeen
Foto van aangelijnde hond

In onze gemeente betalen hondenbezitters geen hondenbelasting. Er zijn wel regels waar hondenbezitters zich aan moeten houden. We zetten de belangrijkste spelregels in dit bericht op een rij.

Halsband en chip

Uw hond draagt altijd een halsband en chip. Daaraan is te zien wie de eigenaar of houder van de hond is. Honden moeten gechipt zijn met een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Aanlijnplicht en opruimplicht

  • Binnen de bebouwde kom zijn honden aangelijnd. En mogen honden niet loslopen.
  • Bent u met een hond op een openbare plaats? Dan moet u de hondenpoep van uw hond direct opruimen. En u moet altijd een poepschepje of een ander opruimmiddel bij u hebben. Blote handen of een zakdoek zijn geen opruimmiddelen.
  • Hondenpoep in een zakje hoort in de prullenbak of bij het restafval. Maakt uw hond gebruik van een officieel hondentoilet? Dan mag u de hondenpoep zonder zakje laten liggen. In het hondentoilet en in de bladkorven horen geen hondenpoepzakjes.

Overige regels en uitzonderingen

  • In een speeltuin, zandbak of speelweide mogen geen honden komen.
  • Op plekken waar een bord staat met de tekst ‘Verboden voor honden’ mogen ook geen honden komen.
  • Vertoont een hond gevaarlijk of vervelend gedrag? Dan kan de burgemeester de eigenaar of houder van de hond een aanlijnplicht en/of muilkorfplicht opleggen.
  • Er gelden uitzonderingen voor een eigenaar of houder van een geleidehond of sociale hulphond als u kunt laten zien dat de hond hiervoor opgeleid is.

Toezicht en Handhaving

Tot op heden hebben we hondenbezitters aangesproken op het naleven van deze regels. Vanaf augustus handhaaft de afdeling Toezicht en Handhaving strenger op deze regels. Dit kan betekenen dat u als hondenbezitter een waarschuwing of boete krijgt bij het niet naleven van de regels. 

De meeste bossen in onze gemeente zijn van Staatsbosbeheer. De regels die in die bossen gelden staan op bordjes bij de ingangen van het bos. Staatsbosbeheer controleert of u zich in hun bossen aan de regels houdt. De gemeente mag daar niet handhaven.

Een volledig overzicht van alle regels vindt u in de Algemene plaatselijke verordening (APV) openbare orde en veiligheid.

Bijten

Bent u gebeten door een hond? Doe dan aangifte bij de politie. De gemeente krijgt dan een melding van de politie. We registreren de melding en doen als dat nodig is verdere controle.