Excursie windmolens

24 mei 2023
Algemeen

Op zaterdag 17 juni organiseert gemeente Horst aan de Maas een excursie naar windmolens. Samen met de raad en geïnteresseerden worden windmolens met een tiphoogte van meer dan 200 meter bezocht. Wilt u zelf windmolens van dichtbij ervaren? En bent u benieuwd naar de ervaringen uit het gebied waar de molens al gerealiseerd zijn? Meld u dan aan voor onze excursie op 17 juni. We vinden het namelijk belangrijk dat inwoners een goed beeld hebben bij de windmolens.

Meld u uiterlijk 4 juni aan

De dag start om 9:00 uur en duurt tot ongeveer 14:00 uur. Tijdens de excursie krijgt u een lunchpakket. ’s Ochtends vertrekken we vanuit het gebied A73-Maaslijn met bussen naar een windmolenlocatie. we gaan naar een locatie waar de molens gerealiseerd zijn en luisteren naar de ervaringen uit het gebied. Zodra de opstap- en bezoeklocatie bekend zijn vermelden we dit op onze website. Een week voor de excursie ontvangt u een e-mail met alle informatie.

Wilt u deelnemen? Geef u dan uiterlijk 4 juni op via deze pagina: Openforms (horstaandemaas.nl). Heeft u niet de mogelijkheid om zich digitaal aan te melden? Bel dan naar: 077 – 477 97 77. We bieden de excursie aan zoveel mogelijk geïnteresseerden aan. Is het maximaal aantal personen dat kan deelnemen toch bereikt? Dan krijgt de raad en omwonenden in het gebied voorrang. De inwoners in het gebied worden ook per brief uitgenodigd.

Bent u niet in de gelegenheid om mee te gaan?

Dan kunt u altijd op eigen gelegenheid gaan kijken en luisteren op een aantal locaties met vergelijke projecten. Op de website worden binnenkort een aantal relevante locaties gedeeld.

Excursie draagt bij aan goed vervolg participatietraject

De gemeenteraad is ook uitgenodigd om deel te nemen aan de excursie. Op 11 juli neemt de raad namelijk een beslissing of het onderzoek naar windmolens in het gebied A73-Maaslijn wordt doorgezet. Deze excursie helpt bij goede besluitvorming. Waar praten we nu precies over? Maar ook draagt het bij aan een goed vervolg wanneer de raad positief besluit over de doorgang van het onderzoek. Dan wordt namelijk het participatietraject verder doorgezet.  Hoe worden de lusten en lasten verdeeld in het gebied? Voordat we dit gesprek verder aangaan is het goed dat omwonenden precies weten wat de ervaring met zo’n windmolen is.

Informatieavond over gezondheid en geluid

Naast de excursie organiseert gemeente Horst aan de Maas ook een informatieavond over gezondheid en geluid. We merken dat hier veel vragen over zijn. Daarom vinden we het belangrijk om inwoners hierover goed te informeren. De informatieavond vindt plaats op 7 juni. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn en de activiteiten in aanloop naar het besluit van de raad op 11 juli? Neem dan een kijkje op de pagina met alles over Gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn.