Evenementenvergunning aanvraag

 1. Step 1 of 12: Active step: Begin
 2. Step 2 of 12: Soort evenement
 3. Step 3 of 12: Locatie
 4. Step 4 of 12: Objecten
 5. Step 5 of 12: Geluid
 6. Step 6 of 12: Eten en drinken
 7. Step 7 of 12: Verkeer
 8. Step 8 of 12: Veiligheid
 9. Step 9 of 12: Sanitair en EHBO
 10. Step 10 of 12: Overige vergunningen
 11. Step 11 of 12: Gegevens aanvrager
 12. Step 12 of 12: Voltooid

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen ter verkrijging van een vergunning voor het houden van een evenement (artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening) en eventuele bijbehorende vergunningen en/of ontheffingen (bijv. art. 4:6 APV of art. 35 van de Drank- en Horecawet).

Invulhulp

Let op:

 • Bij dit formulier dienen een aantal bijlagen te worden meegezonden. Het is verstandig deze bij de hand te houden wanneer u begint met invullen. Stopt u namelijk met invullen dan kunt u later niet verder gaan. U moet dan alles opnieuw invullen.
 • Het formulier dient volledig te worden ingevuld. Afhankelijk van de door u ingevulde antwoorden kan het zijn dat u wordt verzocht om aanvullende stukken in te dienen.
 • De gemeente gebruikt uw gegeven alleen voor deze aanvraag.
 • Invultijd: ongeveer 20 tot 30 minuten.

Bijlagen die gevraagd kunnen worden zijn:

 • Een bouwkundige plattegrondtekening van het tijdelijke bouwwerk (tent) c.q. ruimte.
 • Ontruimingsplan
 • Een opstellings-/stoelenplan
 • Een plattegrondtekening met daarop alle objecten als tenten, podia, attracties, looppaden, tappunten etc.
 • Technische specificatie van eventuele aggregaten.
 • Communicatie verbindingsschema in geval van calamiteiten
 • Bewakingsschema