Evaluatie hoogwater: conceptrapport Oude Maasarm - gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Het hoogwater zorgde in juli 2021 bij onze inwoners en ondernemers voor overlast. De wateroverlast is geëvalueerd. In de evaluatie is ook de hoogwatersituatie in de Maas en de oude Maasarm (onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum) meegenomen.

Het onafhankelijk bureau Stroming heeft voor de gemeente de evaluatie begeleid en onderzoek gedaan. In het conceptrapport staat een weergave van de evaluatiegesprekken uit alle Maaskernen. De nadruk ligt op de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en het weer ‘meestromen’ van de oude Maasarm. In het najaar van 2021 is met inwoners uit het getroffen gebied gesproken. Die gesprekken zijn deel van de basis van dit rapport. Enkele bewoners in het betrokken gebied hebben inmiddels apart overlegd over de resultaten van het rapport. Het gaat vooral om bewoners rond de instroom bij het buurtschap Ooijen ten noorden van de kern Broekhuizenvorst.

Presentatie terug kijken

Op woensdag 16 februari vond er een digitale livepresentatie plaats. Tijdens deze presentatie geeft de gemeente een toelichting op het conceptrapport. U kunt de presentatie via YouTube terugkijken. 

Evaluatie hoogwater: presentatie conceptrapport

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.