Energieregeling vereniging

Heeft uw vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie deze winter een hogere energierekening? En kunt u die rekening niet of moeilijk betalen? U kunt bij de gemeente een bijdrage aanvragen. U kunt maximaal 75% van het verschil tussen uw kosten in 2021 en 2022 krijgen.

Bijdrage aanvragen

Inloggen

 • Heeft uw vereniging eHerkenning? Dan kunt u daarmee inloggen. 
 • Heeft uw vereniging geen eHerkenning? Dan kunt u met uw eigen DigiD inloggen en zelf de gegevens van uw vereniging invullen.

Uw aanvraag voorbereiden

U heeft voor het aanvragen van een bijdrage deze documenten nodig:

 • Overzicht met het werkelijke energieverbruik in de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het maandelijkse overzicht van uw energieverbruik dat u van uw energiebedrijf krijgt.
 • Uw oude tarief per m3 gas en per KWh op 1 januari 2022. Dit moet een officieel document van uw energieleverancier zijn. Bijvoorbeeld uw energiecontract op 1 januari 2022 of een rekening.
 • Uw nieuwe tarief per m3 gas en per KWh voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Bijvoorbeeld uw nieuwe energiecontract. Heeft u een contract met variabele prijzen? Dan heeft u de rekeningen voor de periode oktober 2022 – maart 2023 nodig. 
 • Een duurzaamheidsplan: een document waarin u vertelt welke maatregelen u al heeft genomen om energie te besparen. En welke maatregelen u nog gaat nemen.
 • Bent u een sportvereniging? Dan heeft u de brief of mail met het besluit over uw aanvraag bij de landelijke TEK-regeling voor stichtingen, verenigingen en overige instellingen nodig. Deze regeling gaat voor de regeling van de gemeente. U vraagt dus eerst een bijdrage bij de TEK-regeling.

Regels

 • Uw organisatie is een vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.
 • Uw vereniging, stichting of organisatie heeft na 1 januari 2022 een nieuw energiecontract gekregen.
 • De bijdrage is voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.
 • De gemeente berekent het verschil tussen uw oude en nieuwe energiecontract. We doen dit op basis van het werkelijke gebruik en de door u betaalde bedragen.
 • U kunt maximaal 75% van het verschil tussen uw kosten in 2021 en 2022 krijgen.
 • Uw vereniging, stichting of organisatie stelt een duurzaamheidsplan op. Hierin vertelt u welke maatregelen u al heeft genomen om energie te besparen. En welke maatregelen u nog gaat nemen. 
 • Geldt er een landelijke regeling voor verenigingen en maatschappelijke organisaties voor de energiekosten in de periode tussen oktober 2022 en maart 2023? Dan vraagt u een bijdrage via de landelijke regeling. 

Landelijke regeling

Sportverenigingen kunnen gebruikmaken van de landelijke TEK-regeling voor stichtingen, verenigingen en overige instellingen (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb). Deze regeling gaat voor de regeling van de gemeente. U vraagt daarom eerst TEK aan. Daarna kunt u als dat nodig is nog een bijdrage aanvragen bij de gemeente. U heeft dan de brief of mail met het besluit (beschikking) over uw TEK-aanvraag nodig.