Duurzaam bouwen en verbouwen

Duurzaamheidssubsidie voor starters

Met betrekking tot bestaande woningen kunnen starters in aanmerking komen voor een duurzaamheidssubsidie. Deze subsidie is bedoeld als stimulans voor starters die een bestaand huis kopen en dat meteen duurzaam maken zoals door isolatiemaatregelen te nemen.

Aanvragen


Na de werkzaamheden kunt u de genomen maatregelen verantwoorden.

Verantwoorden

Subsidies voor ondernemers

De Rijksoverheid steunt duurzaam bouwen met subsidies, zoals:

  • Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed
  • Tender NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren
  • MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

Meer informatie

Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid. De website Agentschap.nl van het Ministerie van Economische Zaken heeft meer informatie over alle regelingen en subsidies voor duurzaam bouwen.