Dorpsdialoog subsidiekaders

Krijgt uw vereniging of instelling een subsidie van de gemeente? En wilt u meedenken over de nieuwe regels voor subsidies vanaf 2023? Meld u dan aan voor 1 van de 3 bijeenkomsten waarop we het voorstel voor de nieuwe regels met de verenigingen bespreken.

Voor wie

  • Verenigingen en instellingen die nu subsidie krijgen

Bijeenkomsten

  • Dinsdag 19 juli: Swolgen, café-zaal Wilhelmina
  • Woensdag 20 juli: Horst, Lèste Geulde
  • Donderdag 21 juli: Kronenberg, Torrekoel

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.

Programma

We vinden het belangrijk om nieuw beleid samen met de organisaties waarover het beleid gaat op te stellen. In april en mei hebben we daarom in alle dorpen gesprekken gevoerd over wat belangrijk is in het nieuwe subsidiekader. Uw inbreng hebben we gebruikt om een voorstel te maken voor het nieuwe subsidiekader voor vrijwilligersinstellingen: een conceptsubsidiekader. 

U krijgt tijdens de bijeenkomst informatie over:

  • wat we willen bereiken met het nieuwe subsidiekader
  • hoe we dit vanaf 2023 gaan organiseren
  • welke gevolgen dit voor uw vereniging heeft

Nieuwe regels

Elke 4 jaar bekijken we of de regels voor subsidies nog passen bij de ontwikkelingen in de samenleving en bij de doelen van de gemeente. Het maken van nieuwe regels voor subsidies doen we in overleg met de organisaties die subsidie ontvangen. De regels voor subsidie heten officieel het toetsingskader subsidieverlening.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom de nieuwe regels voor subsidie? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie