Doorstroomvoorziening Kasteel Ooijen Broekhuizenvorst

02 november 2023
Algemeen

Luchtfoto van locatie Kasteel Ooijen

Wij openen volgend jaar een doorstroomvoorziening voor statushouders op een deel van Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. De doorstroomvoorziening, een nieuw concept, wordt vanaf februari 2024 ingericht. Het gaat om statushouders; mensen die in Nederland mogen blijven en die op een wachtlijst staan voor een woning in deze regio. Door de statushouders in de doorstroomvoorziening te huisvesten kunnen ze meteen beginnen met inburgeren en meedoen in de regio waar ze ook blijvend gaan wonen.

‘Door lef te tonen en zelf initiatief te nemen dragen we bij aan het ontlasten van de asielketen op een manier die bij onze gemeente past. Hiermee kopen we tijd om de krappe (huur)woningmarkt in Horst aan de Maas nu niet extra te hoeven belasten’, verklaart burgemeester Ryan Palmen.    

Meedoen   

Wij willen dat mensen vanaf dag één mee (kunnen) doen via (vrijwilligers)werk, onderwijs, taal en inburgering. In Kasteel Ooijen komen statushouders te wonen die zijn toegewezen aan Venlo, Venray, Peel en Maas, Beesel en Horst aan de Maas. We zijn samen in gesprek over hoe we de inzet op werk, onderwijs, taal en inburgering zo goed mogelijk kunnen organiseren en verdelen. Door de tijdelijke huisvesting in de doorstroomvoorziening krijgen wij meer tijd om te zorgen voor permanente huisvesting.     

Woningen  

Met de doorstroomvoorziening pakken wij als gemeente niet alleen verantwoordelijkheid als het gaat om het ontlasten van de asielketen, maar kopen we ook tijd. Tijd om structurele woningen toe te voegen aan de huidige woningvoorraad. Voorlopig hoeven er dan geen statushouders een woning te krijgen vanuit het toch al beperkte sociale huuraanbod in Horst aan de Maas. Dat hoeft dan pas weer als er voldoende woningen zijn toegevoegd en er geen of minder krapte meer is op de (huur)woningmarkt in onze gemeente.       

Locatie  

Op een gedeelte van Kasteel Ooijen zijn 90 recreatiewoningen beschikbaar waar de statushouders zo veel mogelijk per huishouden tijdelijk komen te wonen. Wij openen de locatie op zijn vroegst vanaf februari 2024 voor de periode van 1 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 jaar. Ook organiseren wij het beheer van de doorstroomlocatie met een direct aanspreekpunt voor de statushouders én de omwonenden.