Denk mee over de toekomst van onze energie

16 jun 2020
logo van #wijgaangroen
Het is goed wonen, werken en ondernemen in Horst aan de Maas. Dat willen we versterken, of op z’n minst zo houden in de toekomst. Denk daarom mee. Doe het voor de toekomst van je kinderen, het milieu of omdat u zelf misschien wilt meeprofiteren van duurzame energie opwek.

Minder warm                                 

Belangrijk is dat we de CO2-uitstoot verminderen. Dit om te voorkomen dat de opwarming van de aarde zorgt voor nog hetere zomers met droogte en gevaar voor ons voedsel als gevolg. Maar ook om hevige regenval en de alsmaar grotere kans op overstromingen tegen te gaan. Er moet iets veranderen willen we de aarde goed kunnen doorgeven aan onze (klein)kinderen.

Uitdaging

We staan dus samen voor een grote uitdaging. Ook in Horst aan de Maas. Veel inwoners zijn al gestart met energiebesparing, isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Het energiesysteem zoals we dat kennen gaat de komende 30 jaar veranderen; fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame, lokaal opgewekte energie. Hierover zijn wereldwijd en ook in Nederland en in de regio afspraken gemaakt. Daarom werken we in Horst aan de Maas aan een Kader voor het Opwekken van Duurzame Elektriciteit (afgekort: KODE).

Wat is KODE?

KODE gaat over de voorwaarden die we in onze gemeente willen stellen aan zonne- en windenergie. KODE gaat ook iets betekenen voor u als inwoner van Horst aan de Maas. Daarom vinden wij het belangrijk om te horen hoe u hier naar kijkt zodat de gemeenteraad uw mening kan meenemen bij het vaststellen van het beleid. Verder zijn wij benieuwd naar hoe u in de toekomst betrokken wilt blijven bij dit proces en of u daarin een rol of kansen voor uzelf als inwoner ziet.

Digitale enquête

Dat het landschap van Horst aan de Maas er op een aantal plaatsen de komende tijd anders uit gaat zien is een gegeven. Hoe? Dat bepalen we samen! Samen werken we aan een betere toekomst. Denk daarom mee. Omdat bijeenkomsten nog niet kunnen plaatsvinden, doen we dit digitaal: bekijk een filmpje met uitleg, aanvullende informatie en de digitale enquête. Daarin staan zowel inhoudelijke vragen als vragen over de wens om bij dit onderwerp betrokken te zijn in de toekomst. KODE is immers de start van een langdurig proces om te komen tot duurzame energie in Horst aan de Maas.

Verhalen uit de praktijk

Onder de vlag van #WijGaanGroen! belichten we de komende tijd een aantal voorbeelden uit de praktijk van Horst aan de Maas. Dit om te laten zien hoe Horst aan de Maas lokaal bezig is met mooie, duurzame projecten die daadwerkelijk effect gaan hebben.