Dementietafel

20 maart 2019
Dienstencentrum Mikado, Deken Creemersstraat 56 Horst

In gesprek over ouder worden en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Het thema van deze dementietafel is 'een veranderde woon- en zorgbehoefte'. De bijeenkomst staat open voor ouders, verwanten en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking die aan dementie lijden of eerste verschijnselen ervan lijken te hebben.
Aanmelden kan bij de Familieverenigingdicht-bij, www.fvdicht-bij.nl/aanmelden/