De voorjaarsmaai gaat beginnen

18 mei 2021
vlinder op bloem
In de hele gemeente starten we weer met de voorjaarsmaai van de bermen. We proberen zo min mogelijk te maaien om de biodiversiteit in de bermen te behouden, maar genoeg om de verkeersveiligheid te garanderen.

Verkeersveiligheid

Vanwege de veiligheid in het verkeer maaien we de bermen bij bepaalde wegen en onoverzichtelijke bochten. Ook op kruisingen maaien we de berm, over een lengte van ongeveer 25 meter, om gevaar en hinder te voorkomen. We doen dit voor de fietsers en schoolgaande kinderen die in het verkeer een kwetsbare groep vormen.

Natuur

Rijk bloeiende bermen maaien we niet of ze moeten hinder veroorzaken. Bloeiende bermen met vlinders, hommels en solitaire bijen zijn een lust voor het oog. En heel belangrijk, zij zorgen voor een goede bestuiving van gewassen en fruitbomen.

Overlast

De maaiwerkzaamheden gaan een aantal weken duren. Het maaien zorgt ongetwijfeld voor enige overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip.