De toekomst van binnensportaccommodaties

28 mei 2019
vloer sportzaal
Ruim 150 inwoners hebben meegedacht over de toekomst van de binnensport in hun dorp of wijk. De bezetting van de binnensportaccommodaties is niet overal goed en (gym)zalen voldoen soms niet meer aan de huidige normen. Daarnaast spelen er een aantal ontwikkelingen in de gemeente, zoals fusies van verenigingen en de druk op de accommodaties in de wintermaanden. Daarom is er nagedacht over oplossingen, samen met de gebruikers. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie. Deze legt het college nu voor aan de raad, die daar 3 juli over besluit.

Uitgangspunten

Uitgangspunten in deze visie zijn; accommodaties zijn toekomstgericht, sluiten aan bij de vraag en zijn goed bereikbaar. Gezamenlijk vinden we het ook belangrijk dat er in elk dorp, op wat voor manier dan ook, gesport kan worden.

Voorkeursscenario's

Er worden voorkeursscenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze voorkeursscenario’s hangen onderling nauw met elkaar samen.

  • De gymzalen in Hegelsom en Meterik maken plaats voor een gezamenlijke sporthal voor de dorpen Hegelsom, Meterik en America op een later te bepalen locatie. De bestaande gymzaal in America blijft behouden voor bewegingsonderwijs in America en Griendtsveen.
  • Voor de dorpen Sevenum, Kronenberg en Evertsoord wordt één sporthal (de voormalige tennishal) in Sevenum opgedeeld in een turn- en sporthal. De bestaande gymzaal de Torrekoel in Kronenberg blijft behouden.
  • Gezien de centrumontwikkelingen van Horst-Zuid en de vorige week vastgestelde visie Afslag10 wordt voorgesteld sporthal De Berkel te verplaatsen naar Afslag10. De gymzaal aan de Pr. Marijkestraat wordt afgestoten.  Verdedigings- en vechtsporten centreren in Afslag10. Sportzaal Kleinhorst geen functie meer als gemeentelijke binnensportaccommodatie en wordt verhuurd aan een externe partij. De gymzaal in Melderslo is geïntegreerd in MFC de Zwingel en voldoet prima.
  • De sporthallen in Grubbenvorst en Meerlo voldoen. Ook de gymzaal in  Grubbenvorst voldoet nadat deze eerder al multifunctioneel is gemaakt. In Lottum en Broekhuizenvorst gaan we inzetten op een betere bezetting, bijvoorbeeld door het multifunctioneel maken van een gymzaal.

De dorpen Swolgen, Tienray en Broekhuizen hebben geen eigen binnensportaccommodatie en maken gebruik van de accommodaties in de andere Maasdorpen.

Vervolg

De stukken worden 3 juli besproken in de gemeenteraad. Bij akkoord worden de bovenstaande scenario’s uitgewerkt in concrete plannen en worden deze opnieuw aan de raad voorgelegd.