De juiste woonwagen op de juiste plek

17 januari 2023
Algemeen
Woonwagen

In Horst aan de Maas willen we dat iedereen kan wonen in een woning die bij hem of haar past. Zo ook de woonwagenbewoners. Daarom heeft de gemeente nu woonwagenbeleid opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met haar woonwagenlocaties en wat de behoefte aan standplaatsen in de gemeente is. Er is behoefte aan 19 extra woonwagenstandplaatsen in Horst aan de Maas.

Het woonwagenbeleid is een aanvulling op het Masterplan Wonen. Aan het Europees Hof is eerder bepaald dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat woonwagenbewoners hun woonwagencultuur kunnen behouden. Dat houdt in dat ze kunnen wonen in een woonwagen en wonen in familieverband. Het nu opgestelde woonwagenbeleid richt zich hier op.

Standplaatsen

Bij het opstellen van het woonwagenbeleid is opgehaald wat de huidige behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Horst aan de Maas is. Daar kwam uit dat er behoefte is aan 19 extra standplaatsen. Dat houdt in dat er uitbreiding plaats vindt op de bestaande woonwagenlocaties en dat er twee nieuwe woonwagenlocaties gerealiseerd worden. De gemeente en Wonen Limburg zorgen dat de nieuwe en bestaande woonwagenlocaties veilig, heel, schoon, bereikbaar en legaal zijn.

Toewijzen

Door toewijzingsregels te hanteren zorgt de gemeente ervoor dat de beperkte standplaatsen eerlijk worden toegewezen. Inschrijvers met een woonwagenhistorie, familiebanden en binding met Horst aan de Maas krijgen meer punten en komen daarmee hoger op de wachtlijst voor een standplaats.

Het woonwagenbeleid en de toewijzingsverordening worden in maart ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.