Culturele buitenactiviteiten

Wilt u een culturele buitenactiviteit organiseren? U moet dit melden bij de gemeente. Heeft u geen eigen buitenterrein? Dan kunt u de activiteit bijvoorbeeld in het bos, op een parkeerplaats of op een grasveld houden. De gemeente controleert dan of dit op die plaats veilig kan.

Wat mag (nog) niet

 • Een evenement waar u een vergunning voor moet aanvragen is tot 1 september 2020 verboden. Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Controleer dit snel in de evenementenchecker!
 • Samen zingen. Experts weten nog niet zeker of samen zingen een groot risico is om ziek te worden van het coronavirus. Zij onderzoeken dit nu. De overheid adviseert daarom om niet samen te zingen.

Melden

U meldt uw activiteit bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 2 werkdagen van tevoren. Eerder mag ook, graag zelfs!

Vraag het formulier aan: bel ons (077) 477 9777

Voorwaarden 

 • U meldt uw buitenactiviteit bij de gemeente. U mag pas starten met uw activiteit als de gemeente dit goed vindt.
 • U houdt zich aan de maatregelen van de Rijksoverheid
 • U houdt zich aan de richtlijnen in het protocol van de sector Cultuureducatie/-participatie
 • Muziekverenigingen houden zich ook aan het protocol voor amateurmuziekverenigingen
 • Samen zingen mag nog niet
 • Iedereen vanaf 13 jaar houdt 1,5 meter afstand van elkaar
 • Iedereen wast voor en na de activiteit zijn handen
 • Deelnemers raken elkaar niet aan tijdens de activiteit (bijvoorbeeld handen schudden, high fives, enz.)
 • U maakt de materialen voor en na activiteit goed schoon. Zo kan het virus zich zo min mogelijk verspreiden.
 • U zorgt dat er geen publiek bij de activiteit is
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds: blijf thuis.

Extra voorwaarden voor activiteiten met kinderen

 • Activiteiten voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar zijn altijd met begeleiding. Reken hiervoor 1 begeleider per 10 kinderen. Begeleiders houden 1,5 meter afstand van elkaar en de kinderen.
 • Kinderen komen als dat kan zelf naar de activiteit. Kan dit niet? Zorg dat de ouders niet op de plaats van de activiteit komen. Denk ook aan een veilige route voor het verkeer en een looproute rond de plaats waar de activiteit is.

Geen eigen buitenterrein

Heeft uw culturele organisatie geen eigen buitenterrein? Dan kunt u de activiteit bijvoorbeeld in het bos of op een grasveld houden. Er zijn dan extra voorwaarden.

Extra voorwaarden voor activiteiten in openbare ruimte

 • Kies als plaats voor uw activiteit zoveel mogelijk voor een grasveld of paden in de bossen. Of vraag aan een vereniging met een eigen sportpark of een ondernemer met een eigen parkeerplaats of u hun terrein mag gebruiken.
 • Zorg dat de activiteit zo min mogelijk overlast geeft voor anderen
 • Vraag voor een muziekrepetitie toestemming aan de omgeving. Organiseer uw repetities aan de rand van het dorp of in het buitengebied.
 • U mag geen speeltuin gebruiken voor uw activiteit. U kunt bijvoorbeeld wel een grasveld bij een speeltuin gebruiken.
 • U mag geen openbare parkeerplaats gebruiken voor uw activiteit. U mag wel de parkeerplaats links voor de ingang van de Kruisweide in Sevenum gebruiken.  
 • De gemeente controleert of u de plaats voor de activiteit kunt gebruiken en of het kan op het tijdstip. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of het verkeer veilig blijft. En of er misschien al andere activiteiten gepland zijn op die plek.