Culturele buitenactiviteit voor kinderen en jongeren

Wilt u buiten in de openbare ruimte een culturele activiteit organiseren voor kinderen en jongeren? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente controleert dan of dit op die locatie veilig kan. Heeft u een eigen buitenterrein? Dan kunt u daar de activiteit houden en hoeft u dit niet te melden bij de gemeente.

Voorwaarden culturele buitenactiviteiten

 • U houdt zich aan de maatregelen van de Rijksoverheid
 • U houdt zich aan de richtlijnen in het protocol van de sector Cultuureducatie/-participatie
 • U zorgt dat alle activiteiten begeleid zijn. Reken hiervoor 1 begeleider per 10 kinderen. Bij grotere groepen en dus meerdere begeleiders houden de begeleiders onderling minimaal 1,5 meter afstand. De begeleiders/professionals houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen/jongeren.
 • Jongeren tussen de 13 en 18 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Iedereen wast voor en na de activiteit zijn handen
 • Er is geen fysiek contact tijdens de activiteit (handen schudden, high fives, enz.)
 • U maakt de materialen voor en na activiteit goed schoon. Zo kan het virus zich zo min mogelijk verspreiden.
 • Kinderen komen zelfstandig naar de activiteit. Als dit niet mogelijk is, worden kinderen gebracht door ouders. Ouders komen niet op het terrein waar de activiteit plaatsvindt. Maak als het nodig is een route voor het verkeer, zodat er geen (of zo min mogelijk) kruisend verkeer is, denk met name aan fietsers). Ook (loop)route op de locatie is van belang.
 • Er is geen publiek bij de activiteit
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
 • U hoeft geen melding te doen bij de gemeente

Muziekactiviteit

Experts weten nog niet zeker of samen muziek maken (zingen of blazen) een groot risico is om ziek te worden van het coronavirus. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar nu onderzoek naar. Uit de eerste resultaten blijkt dat 1,5 meter voor zangers of blazers niet genoeg is om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen. Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid. We adviseren daarom voorlopig nog niet in grote groepen samen te musiceren.

Geen eigen buitenterrein

Heeft uw culturele organisatie geen eigen buitenterrein? Dan kunt u de activiteit bijvoorbeeld in het bos of op een grasveld houden. Er zijn dan extra voorwaarden. U meldt uw activiteit bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 2 werkdagen van tevoren. Eerder mag ook, graag zelfs!

Vraag het formulier aan: bel ons (077) 477 9777

Extra voorwaarden voor activiteiten in openbare ruimte

 • Kies als plaats voor uw activiteit zoveel mogelijk voor een grasveld of paden in de bossen. Misschien kunt u ook informeren naar de mogelijkheden bij de plaatselijke vereniging met een eigen sportpark.
 • Zorg dat de activiteit zo min mogelijk overlast geeft voor anderen
 • U mag geen speeltuin gebruiken voor uw activiteit. U kunt bijvoorbeeld wel een grasveld bij een speeltuin gebruiken.
 • U mag geen openbare parkeerplaats gebruiken voor uw activiteit. U mag wel de parkeerplaats links voor de ingang van de Kruisweide in Sevenum gebruiken.  
 • De gemeente controleert of u de plaats voor de activiteit kunt gebruiken en of het kan op het tijdstip. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of het verkeer veilig blijft. En of er misschien al andere activiteiten gepland zijn op die plek.