Crisisnoodopvang 150 asielzoekers

29 juni 2022
Algemeen
Foto van gemeenschapshuis 't Haeren in Grubbenvorst

De gemeente Horst aan de Maas brengt Gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst in gereedheid om tijdelijk 150 asielzoekers op te vangen. De asielzoekers worden vanaf 27 juli voor een periode van twee weken opgevangen in deze tijdelijke crisisnoodopvang.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft momenteel een tekort aan opvanglocaties. Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over, en er is een crisissituatie. Alle gezochte oplossingen leidden niet tot een situatie die onder controle is. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan alle Veiligheidsregio’s een dringend verzoek gedaan om crisisnoodopvang voor asielzoekers mogelijk te maken. Horst aan de Maas neemt deze taak op zich voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Burgemeester Ryan Palmen: “ik vertrouw er op dat wij deze mensen een veilig en rustig verblijf kunnen bieden voor de dagen dat ze bij ons zijn. Ik realiseer mij dat deze crisisnoodopvang mogelijk druk op onze gemeenschap legt. We organiseren het beheer en toezicht in en rondom het gemeenschapshuis met een ervaren, professioneel bedrijf. Er is altijd een aanspreekpunt. Veiligheid voor iedereen staat voorop.”

Na deze periode van twee weken gaan de asielzoekers naar een andere opvanglocatie. Het reguliere gebruik van het gemeenschapshuis wordt niet belemmerd. Het is vakantie en een periode waarin het gemeenschapshuis gesloten is voor regulier gebruik. De gemeente heeft omwonenden, enkele stakeholders en gebruikers van het gemeenschapshuis geïnformeerd.