Container voor keukenafval

Woont u in een gebied waar weinig woningen staan? Dan woont u misschien aan de inzamelroute van de nieuwe keukenafvalcontainers en verandert de inzameling.

Als voor u de inzameling van keukenafval verandert, kreeg u tussen 5 en 7 september van ons een brief met informatie. Heeft u geen brief ontvangen? Dan verandert er voor u niets.

Wat verandert er voor deze inzamelingsroutes?

 • Deze huishoudens krijgen tussen 16 en 24 september een nieuwe container voor keukenafval. De gemeente levert die aan huis.
 • Vanaf 30 september wordt het keukenafval voortaan één keer per week opgehaald.
 • Aan deze route zet u voortaan de nieuwe, grijze containers aan de weg. De groene afvalemmer wordt niet meer geleegd. 

Waarom deze verandering?

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat bewoners in het buitengebied minder én minder vaak keukenafval aanbieden dan in de bebouwde kom. Twee ophaalroutes per week blijken niet nodig. Daarom kunnen we in het gebied waar u woont het aantal ophaalroutes terugbrengen naar één keer in de week. U krijgt een grotere container waarmee we dat mogelijk maken. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor het personeel van de inzamelwagens. Hun werk wordt hiermee lichter. De gemeente is ervan overtuigd dat we met deze verandering samen met u de afvalinzameling nog verder verbeteren.

De nieuwe container

 • Afmetingen:  54 x 46 x 95 cm
 • Inhoud: 60 liter
 • Materiaal: 70 % is gerecycled plastic verpakkingsafval
 • Kleur: grijs

Levering van de nieuwe container

Voor de levering van de nieuwe container hoeft u niet extra thuis te blijven. We zetten hem tussen 16 en 24 september op een geschikte plek, zoals u die ook aan de straat zet.

Gebruik van de nieuwe container

 • Vanaf 30 september zet u voortaan de nieuwe container aan de weg.
 • U mag een doorzichtige plastic zak in de container doen, maar liever niet. De plastic zakken composteren namelijk niet mee met het keukenafval. Het composteringsbedrijf moet daarom de compost achteraf vrij maken van plastic, om te voorkomen dat dat in de natuur terechtkomt.
 • Wilt u een milieuvriendelijke keuze maken? Gebruik de container dan zonder zak of neem een doorzichtige biozak.
 • Lees meer informatie over keukenafval inzamelen

Eén ophaaldag per week

 • Uw keukenafval wordt vanaf 30 september nog maar één keer per week opgehaald.
 • Wat bij u de vaste ophaaldag wordt, staat in een brief die u bij de nieuwe container krijgt.
 • Wordt uw keukenafval vanaf 30 september op een woensdag opgehaald? Dan zijn er door de feestdagen in december 2 uitzonderingen:
  • Op 25 december 2019 en 1 januari 2020 wordt er geen afval opgehaald. Dat wordt ingehaald op de zaterdagen 28 december 2019 en 4 januari 2020.

Hoogte afvalstoffenheffing

De hoogte van de afvalstoffenheffing verandert niet. De hoeveelheid keukenafval die we bij u ophalen, blijft immers gelijk.

De ophaaldagen voor restafval en PMD veranderen niet.

Wilt u geen afvalcontainer?

 • Wilt u de nieuwe container niet? Dan kunt u geen keukenafval meer aanbieden. Aan uw route maken we alleen nog de nieuwe containers leeg. We legen geen groene emmers meer en nemen ook geen plastic zakken meer mee.
 • Wilt u echt geen container ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven tot uiterlijk 11 september. Dit kan telefonisch op (077) 477 9777 of per mail naar gemeente@horstaandemaas.nl. Dit geldt ook voor bedrijven die reinigingsrecht betalen. Vermeld u dan uw adres en woonplaats.

Voorkom aankoeken en broeien

 • Leg proppen krantenpapier op de bodem voordat u het afval erop gooit. Dit zuigt eventueel vocht op en zorgt dat het afval minder snel aankoekt.
 • Voorkom dat het afval gaat broeien door de container in de schaduw te zetten. Laat de deksel iets openstaan door er bijvoorbeeld een blokje hout tussen te leggen.
 • Laat vochtig groente- en/of fruitafval eerst uitlekken voordat u het in de container gooit.
 • Wikkel voedselresten in een stukje krant.
 • Op afvalscheidingswijzer.nl ziet u hoe u uw afval goed kunt scheiden.

De oude, groene emmer

 • Deze zet u niet meer aan de weg (de groene emmer wordt niet meer geleegd)
 • De oude emmer mag u houden en gebruiken zoals u zelf wilt
 • Inleveren bij de Gemeentewerf kan ook van maandag t/m  vrijdag van 7.30 – 16.00 uur
 • Adres Gemeentewerf: Americaanseweg 43, Horst.

Meer informatie

Bel ons gerust voor meer informatie op (077) 477 9777.