Commissie bezwaren en klachten

Gemeentehuis
14 november 2023 - 14 november 2023
Agenda gemeente

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 14 november 2023 bij elkaar voor een hoorzitting.

Hoorzitting om 18.30 uur

bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving wegens vermeende illegale opslag op percelen aan de Hazenhorstweg in Sevenum

De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie via telefoonnummer 077 - 477 97 77.