Commissie bezwaren en klachten

12 september 2023
Algemeen

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 19 september 2023 bij elkaar voor hoorzittingen.

Hoorzitting om 18.30 uur

Bezwaar tegen de  afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen bedrijfsactiviteiten van een bedrijf aan de Songertweg in Horst.

Hoorzitting om 19.00 uur

Bezwaar tegen het Woo-besluit.

Hoorzitting om 19.30 uur

Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een karakteristieke schuur tot woonhuis aan de Venrayseweg in Horst.

De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie door te bellen naar 077 - 477 97 77.