Commissie bezwaren en klachten

22 november 2022
Algemeen
Vrouwe Justitia

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 29 november 2022 bij elkaar voor een hoorzitting.

Hoorzitting om 18.30 uur

Bezwaar tegen een last onder bestuursdwang op grond van artikel 13b Opiumwet Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo.

Hoorzitting om 19.00 uur

Bezwaar tegen de afwijzing van leerlingenvervoer.

Hoorzitting om 19.30 uur

Bezwaar tegen de verleende exploitatievergunning huisvesting Arbeidsmigranten Venloseweg 110a.

De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 477 9777.