Commissie bezwaren en klachten

6 mrt 2019
Beeld van vrouwe justitia
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 12 maart 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

Hoorzitting om 18.30 uur

Behandeling van bezwaarschrift tegen weigering inrit aan de Jan van Eechoudstraat Horst.

De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevr. A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.