Commissie bezwaren en klachten

9 mei 2019
Beeld van vrouwe justitia
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 14 mei 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

Hoorzitting om 19.00 uur

Behandeling van bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van logiesgebouwen voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Peelheideweg in America.

De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevr. A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.