College van B en W presenteert programma

21 december 2022
Algemeen
Visual collegeprogramma gemeente Horst aan de Maas op tablet

Het college van B en W heeft het collegeprogramma gepresenteerd.

Brede welvaart en positieve gezondheid

Alle ambities zijn gericht op het versterken van brede welvaart en positieve gezondheid. De ambities worden benoemd in programma’s, zoals het streven naar vitale kernen, een vitaal landelijk gebied en een toekomstbestendige economie. Daarnaast zet het bestuur in op een verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie en bestuurlijke vernieuwing.

Bekijk het collegeprogramma. In de video hierna geeft burgemeester Ryan Palmen een toelichting op dit collegeprogramma.

Toelichting burgemeester Ryan Palmen op collegeprogramma

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.