Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Alle trouwambtenaren van de gemeente Horst aan de Maas

Ans Daamen-Derks

In 2008 werd ik beëdigd tot BABS, Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Als de dag van gisteren herinner ik mij hoe ik dagenlang in gedachten bezig was met mijn eerste huwelijksvoltrekking. Mijn insteek was: de huwelijksceremonie te laten klinken als een klok, tegemoet te komen aan de wensen van het bruidspaar en vervolgens een verhaal vertellen, waar het bruidspaar zich meer dan voldoende in herkent.

Inmiddels ben ik zo'n 65 huwelijken verder. Ik ben geen dagen meer bezig met de voorbereiding, toch gaat er nog menig uurtje inzitten. Het aanstaande bruidspaar verdient dit ook!

Iedere keer weer valt het mij op, dat het aanstaande bruidspaar zo vol vertrouwen is en mij allerlei mooie en minder mooie aspecten uit hun leven vertellen. Daarom is het ook aan mij om dit vertrouwen niet te schaden. Ik probeer een ceremonie neer te zetten die op het bruidspaar is toegesneden en waar zij met veel genoegen op terug kunnen zien.

Het is tenslotte DE DAG voor het bruidspaar!

Rachel Vogels

Wat is daarop uw antwoord?

Dat is DE vraag waarbij een stralende glimlach altijd het antwoord vergezelt. Dat is het moment dat telt. Wat niet telt zijn afkomst, huidskleur, opleiding, geslacht, leeftijd of religie. Liefde telt. Omdat liefde mensen samenbrengt en wij dat mogen verwoorden is elke ceremonie opnieuw een feestje voor een buitengewoon/bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ontboezemingen die we kort voor de ceremonie horen bij een huisbezoek, de stralende gezichten bij het oprakelen van de eerste ontmoeting, de hilarische of romantische aanzoeken, de jacht op de juiste kleding. Maar ook de tranen van levenservaring die een mens tot die krachtige persoonlijkheid maken waarvoor de ander is gevallen. Vele wegen die bewandeld zijn, overwonnen zijn om de ander de liefde te durven verklaren. Struikelmomenten en euforie strijden soms om voorrang als het om de liefde gaat. Dat alles, samengevat in een notendop als tekst geschreven voor de ceremonie is de mooie dankbare taak van een trouwambtenaar.

Huwelijk voltrekken/geregistreerd partnerschap sluiten? JA ik hoop het nog lang te mogen doen.

Buitengewoon bijzonder.

Emile Geelen

Nog niet zo heel lang geleden, leek het er op, dat het burgerlijk huwelijk een stille dood zou sterven. Veel stellen kozen voor een samenlevingscontract en lieten het daar bij.

Maar gelukkig zien we, dat anno 2015 weer heel wat stellen kiezen voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk. Men kiest toch voor meer rechtszekerheid en een romantische dag.

In 2005 werd mij gevraagd, of ik misschien buitengewoon trouwambtenaar wilde worden. Dat leek me heel leuk, vandaar dat ik dat sinds die tijd met veel plezier doe. Om voor elk paar de huwelijkssluiting tot een unieke gelegenheid te maken, ga ik bij elk stel op bezoek en maak vervolgens een toespraak, die ik vertel bij de huwelijksvoltrekking.

Mijn passie is, om op die manier voor het paartje dat trouwt een bijdrage te leveren, waar men met veel plezier aan terugdenkt.

Frans Verhaag

Eind 2005 ben ik gevraagd om Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (Babs) in de gemeente Sevenum te worden, naast een andere functie die ik toen bij die gemeente had. Na een oriënterend gesprek over de functie van de Babs en het bijwonen van een huwelijksvoltrekking, werd ik erg enthousiast en heb ik zelf het “jawoord” uitgesproken. Sinds die tijd heb ik inmiddels ruim 40 huwelijken gesloten. Dat gebeurt overigens nog steeds naast mijn andere functie als beleidsambtenaar, nu in de gemeente Horst aan de Maas.

Telkens weer beleef ik er enorm veel plezier aan om een bijdrage te leveren aan een hele belangrijke en bijzondere dag in het leven van het bruidspaar. Dat begint al in de minuten voorafgaand aan de huwelijkssluiting, als bezoekers zich verzamelen bij de trouwlocatie en het bruidspaar uitstapt uit hun auto of ander voertuig. Op dat moment voel ik al op afstand de spanning en opwinding die er heerst onder de gasten en het bruidspaar, over hetgeen er staat te gebeuren. Tegelijk realiseer ik me dan ook hoe mooi het is dat ik daar onderdeel van uit mag maken.

Elk huwelijk ervaar ik als uniek en zo benader ik het ook. Daarom vind ik het ook belangrijk om vooraf op bezoek te gaan bij het bruidspaar om met hun kennis te maken. Behalve praktische uitleg over de huwelijkssluiting, staat het gesprek vooral in het teken van kennismaking. Het is niet alleen voor het bruidspaar prettig om vooraf kennis te hebben gemaakt met degene die hen gaat trouwen, het is daarnaast voor mij natuurlijk dé gelegenheid om hún verhaal achter hun huwelijk te vernemen en eventuele andere bijzonderheden die vervolgens in de huwelijkstoespraak kunnen worden opgenomen. Het is erg leuk om steeds weer te horen hoe het paar zich heeft leren kennen of hoe een huwelijksaanzoek heeft plaatsgevonden. Maar soms heeft het leven van het bruidspaar vooraf niet alleen uit rozengeur en maneschijn bestaan. Dan probeer ik juist het geluk dat ze nu ervaren extra te benadrukken. Op die manier wil ik telkens weer een unieke huwelijkssluiting verzorgen, die aansluit bij de wensen van het paar.

Gelet op het voorgaande zal het u niet verbazen dat ik deze functie nog lang hoop te kunnen vervullen.

Marjan van de Pasch-Coppus

Sinds mei 2008 ben ik als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand werkzaam bij de gemeente Horst aan de Maas. Een functie waarvan ik -na 7 jaar huwelijken sluiten- kan zeggen: ik heb mijn draai helemaal gevonden! In het begin was ik echt zoekende. Hoe vul ik een huwelijksceremonie in? Hoe houd ik mijn verhaal boeiend voor de gasten? Maar vooral: kijkt het bruidspaar met een goed gevoel terug op de ceremonie? Vooral dat laatste vind ik erg belangrijk.

Daarom vind ik een bezoek aan het bruidspaar, bij hen thuis, - voorafgaand aan de grote dag - een must! Zo kan ik mij een goed beeld vormen van het stel dat gaat trouwen en bovendien kunnen zij mij op die manier ook leren kennen. Ik streef er naar om een eigentijdse plechtigheid neer te zetten, niet te formeel van aard, maar wel zodanig dat het bruidspaar zich prettig voelt. De eventuele spanning (die er toch vaak is) probeer ik weg te nemen door het luchtig te houden. Daarbij wil ik wel opmerken dat ik géén entertainer ben! De huwelijkssluiting blijft tenslotte een officiële gebeurtenis en een hele belangrijke stap in een mensenleven!

Die middenweg van luchtigheid en een formele handeling verrichten, heb ik inmiddels gevonden. De toga gebruik ik niet meer bij het sluiten van een huwelijk. Ik voel me veel prettiger in mijn eigen kleding. En bovendien sta ik op die manier gevoelsmatig veel dichter bij en tussen de mensen.

Verder krijg ik steeds vaker het verzoek om de ceremonie in het dialect te presenteren. En omdat ik zelf een geboren en getogen “Hôrsters megje” ben, gaat me dat heel gemakkelijk af.

In mijn functie als babs is het mijn streven om me te blijven ontwikkelen. Rondom het huwelijk zijn er heel veel gebruiken en rituelen waar veel mensen de betekenis niet van kennen. Daar ligt voor mij een uitdaging voor verdieping van de ceremonie, naast het persoonlijke stuk, wat natuurlijk ook aan de orde komt. Achteraf hoor ik dan vaak de opmerking: Goh…wat leuk! Dat wist ik helemaal niet! En dát geeft mij dan weer een goed gevoel!

Samengevat komt het er op neer, dat ik hoop nog een tijdje door te mogen gaan als trouwambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas. En wie weet… zien we elkaar nog eens bij een huwelijkssluiting!