Buitenactiviteiten sport en cultuur

Wat mag u buiten organiseren?

 • Jongeren tot en met 17 jaar: buitenactiviteiten sport en cultuur in groepen
 • Op een sportaccommodatie: 
  • 18 tot en met 26 jaar: buiten sporten in groepen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. 
  • 27 jaar en ouder: buiten sporten in groepen van maximaal 50. Een trainer telt niet mee. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • In de openbare ruimte:
  • 18 jaar en ouder: buiten sporten in groepen van maximaal 50 personen. Een trainer telt niet mee. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.

Wilt u een buitenactiviteit organiseren in de openbare ruimte? Dan meldt u dit minimaal 3 dagen van tevoren bij de gemeente.

Regels van de Rijksoverheid voor sport en cultuur

Voorwaarden

 • U houdt zich aan de algemene coronaregels van de Rijksoverheid
 • U houdt zich aan de specifieke richtlijnen van de brancheorganisatie waar uw vereniging bij hoort:
 • Zorg dat de activiteit zo min mogelijk overlast geeft voor anderen. Is er misschien toch overlast? Bijvoorbeeld bij een muziekrepetitie? Informeer de buurt dan vooraf.
 • Er mag geen publiek bij de activiteit zijn
 • U zorgt dat het brengen en ophalen van kinderen goed geregeld is
 • Een speeltuin blijft tijdens de activiteit gewoon open voor kinderen die niet meedoen aan de activiteit. De deelnemers mogen tijdens de activiteit de speeltoestellen in de speeltuin niet gebruiken. U kunt bijvoorbeeld wel een grasveld bij een speeltuin gebruiken.
 • Een parkeerplaats blijft tijdens de activiteit gewoon in gebruik voor iedereen die daar de auto wil parkeren.
 • De gemeente controleert of u de plaats voor de activiteit kunt gebruiken en of het kan op het tijdstip. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of het verkeer veilig blijft. En of er misschien al andere activiteiten gepland zijn op die plek.

Wanneer melden

U meldt een buitenactiviteit als de activiteit in de openbare ruimte is. Bijvoorbeeld op straat, in een park of op een grasveld

Een buitenactiviteit op uw eigen buitenlocatie of op een sportpark van een andere vereniging hoeft u niet te melden. Neem wel contact op met de vereniging waarvan u een sportpark gebruikt. 

Wilt u buiten sporten of cultuur maken met uw vereniging en heeft u geen contacten? Neem contact op met Sport aan de Maas of met de cultuurconsulent.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem contact op met het coronaloket voor verenigingen.