Bijeenkomsten gemeenteraad en college

18 oktober 2022
Algemeen

In mei van dit jaar stelde de gemeenteraad het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 vast. In het hoofdlijnenakkoord staat wat de gemeenteraad de komende 4 jaar wil bereiken voor Horst aan de Maas. Het college, de gemeenteraad en ambtenaren bespreken in 5 bijeenkomsten hoe we die doelen willen bereiken. De afspraken komen straks in het collegeprogramma.

De eerste bijeenkomst was op 21 september. Het thema van de avond was ‘Bestuurlijke vernieuwing’. In de video hierna geeft burgemeester Ryan Palmen een terugblik op bijeenkomst 1. 

Bijeenkomst 1 - Bestuurlijke Vernieuwing
Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

De tweede bijeenkomst bestond uit 2 delen en ging over de thema's 'Gezondheid' en 'Woningbouw'. In de video hierna kijkt wethouder Roy Bouten terug op bijeenkomst 2. 

Bijeenkomst 2 - Gezondheid, Zorg en Wonen
Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Op dinsdag 4 oktober sprak wethouder Thijs Kuipers met de gemeenteraad over een gezonde en duurzame leefomgeving. Een avond die in het teken stond om elkaar beter te begrijpen. Maar ook om richting te krijgen, en te proeven aan elkaars argumenten en standpunten. Er is heel intensief en respectvol met elkaar gesproken over een aantal gevoelige, maar ook urgente thema’s. In de video hierna volgt een terugblik op bijeenkomst 3.

Bijeenkomst 3 - Een gezonde en duurzame leefomgeving
Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Bijeenkomst 4 vond plaats op 12 oktober. Wethouder Eric Beurskens ging met de raad in gesprek over verschillende dilemma's die horen bij de portefeuille 'Toekomstgericht bouwen, werken en ondernemen'. In de video hierna volgt een terugblik op deze vierde bijeenkomst.

Bijeenkomst 4 - Toekomstgericht bouwen, werken en ondernemen
Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

De vijfde bijeenkomst vond plaats op 19 oktober. Wethouder Elbert Joosten besprak samen met de raad stellingen die horen bij de portefeuille 'Krachtig samenleven in een slagvaardige gemeente'. In de video hierna volgt een terugblik op de laatste bijeenkomst in deze reeks met bijeenkomsten tussen de raad en het college.

Bijeenkomst 5 - Krachtig samenleven in een slagvaardige gemeente
Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.