Begroting 2022-2025: een solide financiële basis voor de toekomst

6 okt 2021
Foto van euromuntstukken
De meerjarenbegroting (2022-2025) van Horst aan de Maas laat een positief beeld zien. Dat is vooral te danken aan hogere bijdragen van het Rijk en eigen inspanningen.

Verder werken aan de grote opgaven

Het college sluit in deze begroting aan bij de opgaven waar al hard aan gewerkt wordt. Zoals het bouwen van woningen en het versterken van de economie, veiligheid en gezondheid in onze regio. De tarieven voor de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven in 2022 gelijk, uitgezonderd de gebruikelijke jaarlijkse indexering.

Hogere bijdragen Rijk

De meerjarenbegroting 2022-2025 laat financieel een positiever beeld zien dan verwacht bij de Kadernota, eerder dit jaar, en voorgaande begrotingen. Thijs Kuipers, wethouder Financiën: “In de afgelopen jaren hadden we te maken met flinke financiële tegenwind. Het financiële plaatje voor de komende jaren ziet er nu gunstiger uit. Dat is vooral te danken aan hogere bijdragen van het Rijk en onze eigen inspanningen. Zo hebben we in de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd maar ook gewerkt aan nieuwe manieren om de zorg voor inwoners te organiseren. Daarnaast krijgt Horst aan de Maas vanaf 2023 meer geld van de Rijksoverheid, onder andere voor jeugdzorg. Ten slotte is de rente erg laag. Ook dat heeft een positief effect op de begroting. Al met al leidt dit tot een robuuste meerjarenbegroting waar het volgende gemeentebestuur op voort kan bouwen.”

De begroting is te bekijken via deze pagina. De begroting wordt op 2 november 2021 behandeld in de gemeenteraad.