Antwoorden Defensie op zienswijzen heropening vliegbasis De Peel

04 juni 2024
Algemeen

Informatiebijeenkomst op 12 juni Defensie heeft uitbreidingsplannen. Voor onze regio gaan de plannen met name over de heropening van Vliegbasis De Peel. Op 31 mei heeft het kabinet de Nota van Antwoord van Defensie vastgesteld. In deze nota geeft Defensie antwoorden op de zienswijzen die inwoners, bedrijven, overheden en belangenorganisaties hebben ingediend inzake de uitbreidingsplannen van Defensie. De inhoud van de Nota van Antwoord wordt meegenomen in het verdere onderzoek naar de effecten van de uitbreidingsplannen op de leefomgeving.

Onderzoek naar impact en welzijn mens en dier

Defensie geeft met de nota onder andere antwoord op de zienswijze die gemeente Horst aan de Maas, samen met 12 gemeenten in de regio, ingediend heeft. Zo worden de luchthavens Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Twente Airport in het onderzoek toegevoegd als mogelijke alternatieve locaties. En er komt een onderzoek naar de gevolgen van de heropening van vliegbasis de Peel op het welzijn van dieren, de impact op de paardenhouderijen, op de gezondheid van mensen en op wonen. 

Informatiebijeenkomsten per provincie

In juni organiseert Defensie informatiebijeenkomsten door heel Nederland. Op 12 juni in Limburg, op 26 juni in Noord-Brabant. Tijdens die bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het onderzoek naar de effecten op de leefomgeving, ofwel het (planMER-)onderzoek, is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord. Ook presenteert Defensie tijdens deze bijeenkomsten de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek. In deze bijeenkomsten is er ook nog ruimte om aanvullende inzichten mee te geven. 

12 juni bijeenkomst Maaspoort Venlo

Op woensdag 12 juni organiseert Defensie een bijeenkomst in de Maaspoort in Venlo, Oude Markt 30. Het programma: 

  • 18.45 – 19.15 uur | Ontvangst en informatiemarkt
  • 19.15 – 19.45 uur | Presentatie over de laatste ontwikkelingen
  • 19.45 – 22.00 uur | In gesprek met Defensie en haar partners:
    • Informatiemarkt
    • Interactieve sessie(s) ruimtebehoeften

Op 26 juni is er een bijeenkomst in Noord-Brabant. De locatie is nog niet bekend.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan via defensie.nlexterne-link-icoon (direct naar: informatiebijeenkomsten).

Planning

De opgehaalde informatie krijgt een plek in de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Het kabinet neemt hierover in 2025 een besluit. Ook weegt Defensie de opgehaalde informatie mee bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte. Het kabinet neemt hierover in 2026 een besluit.

Meer informatie

Op defensie.nl/ruimtevoordefensieexterne-link-icoon kunt u meer informatie vinden over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.