Andere subsidies voor verenigingen

U kunt bij de gemeente, de provincie, INTERREG en landelijke organisaties misschien ook subsidie of andere steun aanvragen voor uw vereniging of organisatie.

Gemeente

Subsidie zelfwerkzaamheid

U kunt subsidie zelfwerkzaamheid aanvragen voor een inwonersinitiatief waarmee u de leefomgeving in uw dorp verbetert.

Bel ons: (077) 477 9777
Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Voorwaarden subsidie zelfwerkzaamheid

  • U voert het initiatief zelf uit.
  • U heeft een begroting waarin u onder meer de materiaalkosten noemt en het aantal uren dat vrijwilligers aan het initiatief besteden (arbeidsuren).
  • U heeft draagvlak voor uw initiatief in het dorp.

Garantiesubsidie

U kunt een garantiesubsidie aanvragen als u een evenement organiseert. De gemeente stelt zich dan garant voor een deel van de kosten als het evenement door onvoorziene omstandigheden verlies maakt.

Bel ons: (077) 477 9777
Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Voorwaarden garantiesubsidie

  • U vraagt de subsidie uiterlijk 8 weken voor het evenement aan.
  • De gemeente beslist binnen 6 weken.
  • U kunt alleen gebruikmaken van de subsidie als u door onvoorziene omstandigheden verlies maakt op uw evenement.

Budgetsubsidie

U kunt budgetsubsidie aanvragen voor uw professionele organisatie als u beleid van de gemeente helpt uitvoeren. 

Bel ons: (077) 477 9777
Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Provincie Limburg

U kunt misschien ook bij de provincie Limburg subsidie aanvragen voor uw vrijwilligersorganisatie of non-profitorganisatie. Denk aan projecten voor het behoud van klein Limburgs erfgoed of bomen planten.

INTERREG

Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten kunnen subsidie krijgen van INTERREG. INTERREG steunt samenwerkingsprojecten in de grensregio's.

Landelijke subsidies en regelingen

Landelijke organisaties helpen ook non-profitorganisaties, culturele en creatieve instellingen. Soms met geld of een lening. Maar ook door zaken makkelijker te maken of door u voor te stellen aan mensen die u met uw plannen kunnen helpen. Er zijn handige checkers en subsidiewijzers zodat u snel kunt zien of een regeling voor u interessant is.