Andere subsidies voor verenigingen

Informatie over subsidie zelfwerkzaamheid, garantiesubsidie en budgetsubsidie.

Subsidie zelfwerkzaamheid

U kunt subsidie zelfwerkzaamheid aanvragen voor een inwonersinitiatief waarmee u de leefomgeving in uw dorp verbetert.

Bel ons: (077) 477 9777
Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Voorwaarden

  • U voert het initiatief zelf uit.
  • U heeft een begroting waarin u onder meer de materiaalkosten noemt en het aantal uren dat vrijwilligers aan het initiatief besteden (arbeidsuren).
  • U heeft draagvlak voor uw initiatief in het dorp.

Garantiesubsidie

U kunt een garantiesubsidie aanvragen als u een evenement organiseert. De gemeente stelt zich dan garant voor een deel van de kosten als het evenement door onvoorziene omstandigheden verlies maakt.

Bel ons: (077) 477 9777
Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Voorwaarden

  • U vraagt de subsidie uiterlijk 8 weken voor het evenement aan.
  • De gemeente beslist binnen 6 weken.
  • U kunt alleen gebruikmaken van de subsidie als u door onvoorziene omstandigheden verlies maakt op uw evenement.

Budgetsubsidie

U kunt budgetsubsidie aanvragen voor uw professionele organisatie als u beleid van de gemeente helpt uitvoeren. 

Bel ons: (077) 477 9777
Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl