Afwijken van bestemmingsplan

Soms passen uw plannen niet in het bestemmingsplan. De gemeente wijst uw bouwplannen dan in principe af. Soms is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt daar een verzoek voor indienen.

Via aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of wilt u uw perceel op een andere manier gaan gebruiken? Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het omgevingsloket. U vinkt hier het kopje ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan.

Bij het aanvraagformulier kunt u tekeningen toevoegen die duidelijk maken waar precies de afwijking van het bestemmingsplan zit. Voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan geeft u aan voor welke termijn u de aanvraag doet. Bespreek met de gemeente welke informatie u precies moet toevoegen.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

Tijdelijke afwijking

Deze afwijking is voor een korte termijn, bijvoorbeeld 5 jaar. Bijvoorbeeld voor een noodgebouw.

Binnenplanse afwijking

In het bestemmingsplan zelf staan regels en voorwaarden voor deze afwijkingen. De procedure duurt 8 weken.

Buitenplanse afwijking voor projecten

Vraag bij de gemeente om de voorwaarden. De procedure duurt 8 weken.

  • Voor het afwijken van het bestemmingsplan voor projecten doorloopt u de uitgebreide procedure. Voor uw plan moet u met behulp van onderzoek goed uitleggen waarom het redelijk is. Hiervoor kunt u een ruimtelijk adviesbureau inschakelen.
  • De kosten kunnen hoger uitvallen met de kosten voor het opstellen van verschillende onderzoeken. Denk hierbij aan bodemonderzoek, akoestisch en archeologisch onderzoek. U betaalt ook voor de werkzaamheden van het adviesbureau.
  • De uitgebreide procedure duurt 26 weken. Dit is wel een termijn van orde. Dit betekent dat deze termijn niet juridisch bindend is, het is een streeftermijn.

Prijs

  • Binnenplanse en kleine buitenplanse afwijkingen: € 400
  • Uitgebreide procedure: € 3.855,60

Hier kunnen nog kosten bijkomen voor bijvoorbeeld het beoordelen van rapporten of extra procedures die voor uw plan gevolgd moeten worden.