Afwijken van bestemmingsplan

Soms passen uw plannen niet in het bestemmingsplan. De gemeente wijst uw bouwplannen dan in principe af. Soms is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt daar een verzoek voor indienen.

Start u een procedure voor een wijziging, afwijking of een nieuw bestemmingsplan na 1 juli 2023? Dan volgen wij de procedure volgens de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt. Een bestemmingsplanprocedure kost veel voorbereidingstijd. Daarom lukt het niet om voor 31 december 2023 een besluit te nemen over het plan. U volgt daarom vanaf 1 juli 2023 al de procedure voor het wijzigen, afwijken of opstellen van een omgevingsplan.

Via aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of wilt u uw perceel op een andere manier gaan gebruiken? Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het omgevingsloket. U vinkt hier het kopje ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan.

Bij het aanvraagformulier kunt u tekeningen toevoegen die duidelijk maken waar precies de afwijking van het bestemmingsplan zit. Voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan geeft u aan voor welke termijn u de aanvraag doet. Bespreek met de gemeente welke informatie u precies moet toevoegen.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

Tijdelijke afwijking

Deze afwijking is voor een korte termijn, bijvoorbeeld 5 jaar. Bijvoorbeeld voor een noodgebouw.

Binnenplanse afwijking

In het bestemmingsplan zelf staan regels en voorwaarden voor deze afwijkingen. De procedure duurt 8 weken.

Buitenplanse afwijking voor projecten

Vraag bij de gemeente om de voorwaarden. De procedure duurt 8 weken.

  • Voor het afwijken van het bestemmingsplan voor projecten doorloopt u de uitgebreide procedure. Voor uw plan moet u met behulp van onderzoek goed uitleggen waarom het redelijk is. Hiervoor kunt u een ruimtelijk adviesbureau inschakelen.
  • De kosten kunnen hoger uitvallen met de kosten voor het opstellen van verschillende onderzoeken. Denk hierbij aan bodemonderzoek, akoestisch en archeologisch onderzoek. U betaalt ook voor de werkzaamheden van het adviesbureau.
  • De uitgebreide procedure duurt 26 weken. Dit is wel een termijn van orde. Dit betekent dat deze termijn niet juridisch bindend is, het is een streeftermijn.

Prijs

  • Binnenplanse en kleine buitenplanse afwijkingen: € 400
  • Uitgebreide procedure: € 3.855,60

Hier kunnen nog kosten bijkomen voor bijvoorbeeld het beoordelen van rapporten of extra procedures die voor uw plan gevolgd moeten worden.

Past uw initiatief niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan? En wilt u daarom van het bestemmingsplan afwijken of het bestemmingsplan wijzigen? Dan komen daar extra kosten bij. De kosten hangen af van het soort initiatief en de omvang ervan. De kosten hebben altijd te maken met het initiatief zelf. Denk aan kosten die de gemeente maakt en aan een financiële bijdrage aan de opgaven in de gemeente. In het buitengebied gelden twee regelingen die betrekking hebben op behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit. U betaalt deze kosten aan de gemeente. De regels en de bedragen hiervoor staan in de Nota Kostenverhaal en financiële bijdragen.