Afwijken van bestemmingsplan

Via aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of wilt u uw perceel op een andere manier gaan gebruiken? Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het omgevingsloket. U vinkt hier het kopje ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan.

Bij het aanvraagformulier kunt u tekeningen toevoegen die duidelijk maken waar precies de afwijking van het bestemmingsplan zit. Voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan geeft u aan voor welke termijn u de aanvraag doet. Bespreek met de gemeente welke informatie u precies moet toevoegen.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

Tijdelijke afwijking
Deze afwijking is voor een korte termijn, bijvoorbeeld 5 jaar. Bijvoorbeeld voor een noodgebouw.

Binnenplanse afwijking
In het bestemmingsplan zelf staan regels en voorwaarden voor deze afwijkingen. De procedure duurt 8 weken.

Buitenplanse afwijking voor projecten
Vraag bij de gemeente om de voorwaarden. De procedure duurt 8 weken.

  • Voor het afwijken van het bestemmingsplan voor projecten doorloopt u de uitgebreide procedure. Voor uw plan moet u met behulp van onderzoek goed uitleggen waarom het redelijk is. Hiervoor kunt u een ruimtelijk adviesbureau inschakelen.
  • De kosten kunnen hoger uitvallen met de kosten voor het opstellen van verschillende onderzoeken. Denk hierbij aan bodemonderzoek, akoestisch en archeologisch onderzoek. U betaalt ook voor de werkzaamheden van het adviesbureau.
  • De uitgebreide procedure duurt 26 weken. Dit is wel een termijn van orde. Dit betekent dat deze termijn niet juridisch bindend is, het is een streeftermijn.

Kosten

  • Binnenplanse en kleine buitenplanse afwijkingen: € 400
  • Uitgebreide procedure: € 3.855,60

Hier kunnen nog kosten bijkomen voor bijvoorbeeld het beoordelen van rapporten of extra procedures die voor uw plan gevolgd moeten worden.