Afvalinzameling in Horst aan de Maas

De Gemeente Horst aan de Maas streeft naar duurzaamheid (maximale scheiding van herbruikbare stromen), met een hoog serviceniveau voor de inwoner (zoveel mogelijk aan huis ophalen) tegen een acceptabel en stabiel tarief.
  • De inwoners van Horst aan de Maas houden tuinafval en keukenafval apart. Tuinafval brengen zij naar korven die in de straat staan. Dit wordt verwerkt tot groencompost.
  • Keukenafval wordt 2 keer per week aan huis ingezameld in kleine emmers. Het keukenafval wordt vergist en nagecomposteerd.
  • Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD) worden gezamenlijk ingezameld met een container, die elke 2 weken wordt geleegd.
  • Restafval wordt in tariefzakken ingezameld, op hetzelfde moment als het PMD-afval. Een restafvalzak kost € 1,20.
  • De inzameling van papier en oude metalen gebeurt met behulp van lokale verenigingen en verschilt per kern.
  • Voor glas, luiers en textiel zijn er brengcontainers.
  • Voor de overige afvalstromen is er een (gratis) haalsysteem aan huis, in plaats van een milieustation. Alleen voor het ophalen van bouw- en sloopafval, steenpuin en asbest geldt een tarief.