Aanvullende subsidie voor de renovatie van Zaal Debije in Hegelsom

15 november 2023
Algemeen

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om een aanvullend krediet van € 203.000 te verstrekken voor de verbouwing van het gemeenschapshuis in het dorp. Stichting Parochiehuis Hegelsom kreeg eerder al een subsidie van € 750.000 voor de renovatie. Door stijgende bouwkosten, verdere verduurzaming en onvoorziene zaken die tijdens de sloop aan het licht kwamen, kwam er een tekort op het project. De gemeenteraad neemt in december een besluit hierover.

Het college steunt de stichting Parochiehuis, vanwege het belang van Zaal Debije voor het dorp en  vanwege het werk dat al verzet is. Wethouder Elbert Joosten: “Zaal Debije is een centrale plek, waar mensen elkaar ontmoeten, meedoen en naar elkaar omkijken. Van cruciaal belang voor de vitaliteit van Hegelsom. De stichting betaalt zelf het grootste deel van de renovatie, door het aangaan van een lening, fondsenwerving en inzet van vrijwilligers en eigen geld. Het tekort is ontstaan door ontwikkelingen waar de stichting zelf geen invloed op had. En er is keihard gewerkt om het tekort zelf op te lossen. Dat is deels gelukt. Met deze aanvullende subsidie kan de stichting het resterende tekort oplossen.”

Oplopende en onvoorziene kosten en verduurzaming zorgen voor tekort

De gemeenteraad stelde in 2022  € 750.000 beschikbaar voor de renovatie van Zaal Debije en verleende haar goedkeuring voor aan een garantstelling voor een lening van € 1.000.000. De geoffreerde bedragen in 2022 vormden de basis voor de aanvraag voor de subsidie en garantstelling. Deze prijzen bleken in 2023 fors te zijn gestegen. Daarnaast kwamen er tijdens de sloop onvoorziene zaken aan het licht. Stichting Parochiehuis heeft in de afgelopen periode ook gezocht naar mogelijkheden om het pand verder te verduurzamen, om zo de energielasten te verlagen. Dat levert op termijn voordelen op in de exploitatie, maar de stichting heeft nu geen geld om deze maatregelen te betalen.

Hay Arts (Stichting Parochiehuis Hegelsom) is blij met dit voorstel. “Hierdoor kunnen we de renovatie afronden, zodat Hegelsom straks weer het kloppende hart van de gemeenschap is, een plek waar mensen samenkomen, nieuwe vriendschappen ontstaan en mooie herinneringen worden gemaakt. “