Aanvraagprocedure gehandicaptenparkeerkaart gewijzigd

9 okt 2019
gehandicaptenparkeerkaart
De gemeente Horst aan de Maas heeft de aanvraagprocedure voor een gehandicaptenparkeerkaart gewijzigd. Inwoners die voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen, moeten sinds 15 september 2019 een medisch onderzoek laten uitvoeren.

Hiervoor kunnen ze terecht bij de artsen van JPH Consult. Op basis van dit medisch advies besluit de gemeente of de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Het medisch onderzoek is alleen nodig bij de eerste aanvraag. Bij een mogelijke verlenging bekijkt de gemeente of de situatie dusdanig is veranderd dat opnieuw een advies nodig is.

De wet zegt dat de gemeente alleen een gehandicaptenparkeerkaart mag verstrekken als er een geneeskundig onderzoek is geweest met betrekking tot de handicap van de aanvrager. Wethouder Roy Bouten (Zorg): “Tot nu toe beoordeelden de consulenten van de gemeente zelf de situatie en bekeken afhankelijk daarvan of een medisch advies nog nodig was. Dat had als gevolg dat sommige inwoners het advies wel moesten inwinnen en betalen, en anderen niet. Met deze nieuwe werkwijze is er voor inwoners meer gelijkheid en uniformiteit:”

Nieuwe werkwijze

De aanvrager kan zelf contact opnemen met JPH Consult voor een medisch advies. Dit advies kost €119,-. De aanvrager betaalt dit bedrag rechtstreeks aan JPH consult. Het onderzoek kan plaatsvinden in het gemeentehuis. Op de pagina gehandicaptenparkeerkaart vindt u meer informatie. U kunt ook bellen met de gemeente, zodat een medewerker u kan helpen met uw vragen. We gaan graag met u in gesprek over uw situatie en de oplossing die het best past.