Aanvraag Nederlandse nationaliteit (optieprocedure)

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Horst aan de Maas ingeschreven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of naturalisatie.

Tijdens de afspraak kijken we of u aan de voorwaarden voldoet. Ook krijgt u meer informatie over de volgende stappen.

Wilt u een aanvraag indienen?

Bel ons op (077) 477 9777

Optie of naturalisatie

Optie

De gemeente bepaalt of u Nederlander kunt worden door optie.

Naturalisatie

Als u Nederlander kunt worden door naturalisatie, wordt uw aanvraag behandeld door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

De kosten van een aanvraag van de Nederlandse nationaliteit vindt u op de website van de IND.