Aandacht voor bouwen in kleine kernen

26 maart 2024
Algemeen

Vrijdag 22 maart bezochten Marja Appelman, directeur Woningbouw van het ministerie van BZK, en gedeputeerde Michael Theuns van de provincie Limburg Horst aan de Maas. Zij werden ontvangen door wethouders Eric Beurskens en Roy Bouten, met wie zij in gesprek gingen over de complexiteit van de woningbouwopgave in kleine (plattelands)gemeenten.

1000 woningen

Roy Bouten: "In 2021 beloofden we 1.000 woningen te vergunnen tussen 2021 en 2025. De eerste 3 jaar zijn inmiddels voorbij en de teller staat op meer dan 700 vergunningen. En we zijn er nog lang niet. Op dit moment werken we aan nog ruim 1.300 vergunningen. Totaal dus vergunningen voor meer dan 2.000 woningen. En we weten dat er nog veel plannen weg kunnen vallen, maar daarmee zetten we een belangrijke stap in de ambitie dat er voor iedereen in onze gemeente een woning is die bij hem of haar past én op een plek waar diegene zich thuisvoelt. Een uitdaging voor ons als gemeente waar wij ook de hulp van het rijk en de provincie bij nodig hebben."

Ózzen Hôf

Tijdens het bezoek aan onze gemeente is er gesproken over inwonersinitiatieven en woon-zorg initiatieven bij Ózzen Hôf. Over uitdagingen rondom sloop van bestaande locaties en waterberging bij de locatie in Horst waar we de nieuwe OBS Weisterbeek willen bouwen. En we hebben in Griendtsveen gesproken over het belang van bouwen in hele kleine dorpen. Een van de sprekers zei daar heel treffend over: "We spreken over bouwprojecten, maar eigenlijk zijn het leefbaarheidsprojecten."


Eric Beurskens zegt: "Wij hebben tijdens het bezoek gepleit voor een integrale ruimtelijke aanpak, extra capaciteit én financiële middelen. Dat is Horst aan de Maas mee geholpen, maar eigenlijk alle kleine (plattelands)kernen. We hebben afspraken gemaakt over hoe we beter kunnen samenwerken. Zodat plannen ook daadwerkelijk worden omgezet in de zo gewenste huizen voor onze inwoners."

In de video hieronder is een impressie te zien van het bezoek aan onze gemeente. 

Video - Aandacht voor bouwen in kleine kernen
Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.