Financiële hulp voor zelfstandige ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u behoefte aan ondersteuning?

Bbz

U kunt misschien hulp krijgen van de gemeente met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

  • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal).
  • Een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

Doelgroep Bbz

Het Bbz is er voor:

  • Ondernemers die starten vanuit een werkeloosheids- of bijstandsuitkering
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen
  • Oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf
  • Zelfstandigen die hun niet-levensvatbare bedrijf willen beëindigen

De bijstand kan nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Ook kan het nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Voor de startende, gevestigde en oudere werknemer en bij bedrijfssluiting zijn er verschillende vormen van financiële ondersteuning.

Voorwaarden Bbz

Als u een uitkering op basis van het Bbz wilt ontvangen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw bedrijf is na de bijstandverlening levensvatbaar. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van het bedrijf.
  • U woont in de gemeente Horst aan de Maas. Uw bedrijf mag wel elders gevestigd zijn.
  • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf. Dit komt neer op gemiddeld 23,5 uur per week.
  • Hulp via een bank of een borgstellingsfonds is niet meer mogelijk.

IOAZ

Wilt u als oudere zelfstandige (ouder dan 55 jaar) uw bedrijf beëindigen omdat de inkomsten uit uw bedrijf onvoldoende zijn? Dan kunt u in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ). U vraagt deze uitkering aan voordat u het bedrijf hebt beëindigd. Dit doet u via het 'vraagverhelderingsgesprek'.

Gesprek aanvragen

Per persoon en bedrijfssituatie zoeken we samen met u naar een oplossing op maat. We kijken naar de mogelijkheden binnen uw eigen (financiële) situatie en uw omgeving. Dit doen we in het ‘vraagverhelderingsgesprek’. We maken van het vraagverhelderingsgesprek een verslag met daarin de gemaakte afspraken. De gemeente schakelt partners in zoals het Ondernemersklankbord of Synthese als tijdens de gesprekken blijkt dat u praktische en concrete adviezen nodig heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling, administratie en begeleiding.

Meldt u bij de gemeente voor het vraagverhelderingsgesprek door een e-mail te sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl. U kunt ons ook bellen via (077) 477 97 77 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

155 Help een bedrijf

De gemeente is aangesloten bij '155 help een bedrijf' . Een kosteloos en onafhankelijk initiatief voor ondernemers waarmee we, samen met het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK), bedrijven acute hulp bieden. Kijk voor meer informatie op de speciale website.