Verkeer regelen tijdens evenementen

Heeft uw evenement gevolgen voor het verkeer? Dan moet u de nodige verkeersmaatregelen nemen. Denk hierbij aan:

  • het afsluiten van een weg
  • het instellen van een omleidingsroute
  • het inzetten van verkeersregelaars.

Wegen afsluiten

Voor het afsluiten van wegen heeft u toestemming nodig van de gemeente. Datzelfde geldt voor het instellen van omleidingsroutes. U dient gebruik maken van officiële verkeersborden en afzethekken. Deze kunnen geleend worden bij de gemeentewerf tegen een borg van € 50. Omdat de voorraad beperkt is adviseren wij u de benodigde materialen ruim van tevoren te reserveren. Daarvoor kunt u een mail sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl.

Verkeersregelaars

Is het voor uw evenement nodig om een verkeersregelaar in te zetten? U bent zelf verantwoordelijk voor de opleiding van verkeersregelaars. De instructie voor verkeersregelaars kan gevolgd worden via de E-learning module van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Hoe E-learning werkt voor de evenementenorganisator en de verkeersregelaar kunt u lezen in de diverse handleidingen op de website van SVNL; www.verkeersregelaarsexamen.nl

Kosten

Voor het afsluiten van de weg en het instellen van een omleidingsroute betaalt u niets. Ook de instructie voor verkeersregelaars is kosteloos.